Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Doktoranci/doktoraty

Studenci

Uchwały

2022

Uchwała nr RDNoB.17.2022 z dnia 29.04.2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla p. Kamilii Dumkiewicz

Uchwała nr RDNoB.18.2022 z dnia 29.04.2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego dla p. Kamili Dumkiewicz

Uchwała nr RDNoB.19.2022 z dnia 18.05.2022 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora p. Martynie Bluhm

Uchwała nr RDNoB.20.2022 z dnia 29.06.2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia jej do obrony oraz wyznaczenia terminu obrony doktorskiej p. R. Smolarczyka

Uchwała nr RDNoB.26.2022 z dnia 29.06.2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla p. Marka Mazura

Uchwała nr RDNoB.27.2022 z dnia 29.06.2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla p. mgra inż. Piotra  Szantera

Uchwała nr RDNoB.29.2022 z dnia 29.06.2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego dla p. Magdaleny Szydłowskiej

Uchwała nr RDNoB.28.2022 z dnia 29.06.2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla p. Magdaleny Szydłowskiej

Uchwała nr RDNoB.32.2022 z dnia 30.09.2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do obrony i wynaczenia terminu obrony p. Mariusza Sokołowskiego

Uchwała nr RDNoB.33.2022 z dnia 30.09.2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do obrony i wyznaczenia terminu obrony p. Grzegorza Diemientiewa

Uchwała nr RDNoB.34.2022 z dnia 19.10.2022 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora p. Grzerzowi Diemientiew

Uchwała nr RDNoB.35.2022 z dnia 16.11.2022 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora p. Mariuszowi Sokołowskiemu

Uchwała Nr RDNoB.36.2022 z dnia 21.12.2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla p. Mateusza Gdańca

2023

Uchwała Nr RDNoB.01.2023 z dnia 25.01.2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla p. mgra Jarosława Płusa.pdf

Uchwała Nr RDNoB.02.2023 z dnia 25.01.2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla p. mgra Marka Czarkowskiego

Uchwała Nr RDNoB.04.2023 z dnia 09.05.2023 r. w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej Pana mgra Piotra Świndera.pdf

Uchwała Nr RDNoB.03.2023 z dnia 09.05.2023 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich dla Pana mgra Piotra Świndera.pdf

Uchwała Nr RDNoB.05.2023 z dnia 09.05.2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla Pana mgra Adama Krampichowskiego.pdf

Uchwała Nr RDNoB.06.2023 z dnia 09.05.2023 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Sródrocznej do oceny realizacji indywidualnego Programu Badawczego doktoranta Szkoły Doktorskiej mgra Filipa Dobrowolskie.pdf

Uchwała Nr RDNoB.10.2023 z dnia 03.07.2023 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr RDNoB.02.2023z dnia 25.01.2023 r. dotyczacej wyznaczenia promotora dla Pana mgra Marka Czarkowskiego.pdf

Uchwała Nr RDNoB.09.2023 z dnia 03.07.2023 r. w sprawie akceptacji Indywidualnego planu Badawczego doktoranta mgra mateusza Gdańca.pdf

Uchwała Nr RDNoB.08.2023 z dnia 03.07.2023 r. w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej Pana mgra Tomasza Świerczyńskiego.pdf

Uchwała Nr RDNoB.07.2023 z dnia 03.07.2023 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich dla Pana mgra Tomasza Świerczyńskiego.pdf

Znajdziesz nas tutaj