Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Oferta

Studenci

Szkolenie "Efektywna przedsiębiorczość"

Dowiedz się, co oznacza bycie przedsiębiorczym i jakie są główne wyzwania dla przedsiębiorczości.

Szkolenie online odbędzie się 16 grudnia 2021 r. w godz. 11.40-13.20.

Partner: Żabka Polska

Link:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmUyZWRlODgtM2I2OC00NGJlLWFjNjctOGZlMWE0NjMxZDMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22153ec1e0-e0e7-4a31-82a0-d1f594ce8825%22%2c%22Oid%22%3a%229b18b19f-2f44-4b6d-92a1-a57686e3b09d%22%7d

 

 

Znajdziesz nas tutaj