Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Nauka

Studenci

Rada Ekspertów

Od wielu lat Akademia Pomorska w Słupsku podejmuje działania mające na celu poprawę transferu wiedzy do gospodarki. W odpowiedzi na potrzebę kierowaną przez partnerów ze środowiska społeczno-gospodarczego, którzy współpracują i sympatyzują ze słupską Uczelnią w Akademii Pomorskiej w Słupsku powołano Radę Ekspertów, w skład w której wchodzą najlepsi specjaliści reprezentujący dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, humanistycznych i społecznych. 

Rada Ekspertów jest ciałem doradczym, a jej głównym zadaniem jest intensyfikacja transferu wiedzy do gospodarki, a tym samym realizowanie działań zgodnych z Misją Uczelni, która wyraża się między innymi wysoką współodpowiedzialnością za tworzenie społeczeństwa opartego na wiedzy oraz utrzymania pozytywnych relacji z podmiotami gospodarczymi z subregionu słupskiego. Znaczące doświadczenie praktyczne ekspertów tworzących radę w zakresie tworzenia ekspertyz, doradztwa, aktywności opiniotwórczej, konsultingu oraz projektów naukowych może być wykorzystane jako element zacieśniania relacji pomiędzy sektorem gospodarczym a szkolnictwem wyższym a tym samym prowadzić do realizacji badań i rozwoju sektora społeczno-gospodarczego poprzez efektywne wykorzystanie ich wyników.   

W celu nawiązania współpracy w obszarze komercjalizacji i transferu wiedzy do gospodarki zapraszamy do kontaktu: 

mgr Dominika Wasielewska, tel. (59) 8405-945,

Biuro ds. Nauki, ul. B. Westerplatte 64, pok. 426

lub bezpośrednio z ekspertami, których sylwetki przedstawiono z uwzględnieniem podziału na główne dziedziny nauki:

 

Znajdziesz nas tutaj