Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Nauka

Studenci

O nas

Akademickie Centrum Komercjalizacji Badań, które powstało w ramach Biura ds. Nauki Akademii Pomorskiej w Słupsku, jest komórką zajmującą się szeroko pojętą komercjalizacją i powstało jako odpowiedź na coraz częstsze zainteresowanie Uczelnią jako partnerem biznesowym. 

Centrum zajmuje się transferem wiedzy do społeczeństwa i nawiązywaniem współpracy z przedsiębiorstwami. Chcemy, aby każdy, kto prowadzi biznes na naszym  terenie  wiedział, że Akademia Pomorska w Słupsku to doskonały partner, którego wiedzę, sprzęt oraz innowacyjne rozwiązania można wykorzystać do udoskonalenia swojej firmy.

Pracownicy Uczelni prowadząc swoje badania mają na uwadze możliwość zastosowania ich wyników w gospodarce zyskując przy tym dodatkowe dochody.

Dążymy do tego, aby Akademia Pomorska w Słupsku stała się ważnym ośrodkiem naukowym naszego regionu a jej osiągnięcia były wykorzystywane jako potencjał łączący działalność naukową z działalnością praktyczną jakże niezbędną w budowaniu gospodarki. 

Akademickie Centrum Komercjalizacji Badań ma na celu wsparcie kontaktu pomiędzy jednostkami Akademii Pomorskiej w Słupsku, a podmiotami gospodarczymi subregionu w zakresie badań zleconych, wynajmu obiektów, szkoleń i doradztwa oraz organizacji imprez kulturalnych i sportowych.

Znajdziesz nas tutaj