Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Nauka

Studenci

Zakres przedmiotowy komercjalizacji

Pod pojęciem komercjalizacji rozumiemy takie zagospodarowanie wyników pracy i potencjału pracowników, które będzie można przekazać do sektora prywatnego w celu osiągnięcia korzyści materialnych. 

Według Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) komercjalizacji podlegają wyniki:

  • badań naukowych będących wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą i wyprowadzoną odmianą rośliny,
  • prac rozwojowych,
  • twórczości artystycznej,

powstałe w ramach wykonywania przez pracownika uczelni publicznej obowiązków ze stosunku pracy oraz do know-how związanego z tymi wynikami.

Dodatkowo Akademia Pomorska w Słupsku wprowadza do swojej oferty działania z zakresu badań zleconych, wynajmu obiektów, szkoleń i doradztwa oraz organizacji imprez kulturalnych i sportowych.

Celem Uczelni jest wykorzystanie jej potencjału w szeroko rozumianej współpracy ze środowiskiem gospodarczym.

Znajdziesz nas tutaj