Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Nauka

Studenci

Aparatura badawcza

Akademia Pomorska w Słupsku posiada nowoczesny sprzęt dydaktyczny i aparaturę badawczą. Specjalistyczne laboratoria oraz centra dydaktyczno-badawcze, którymi dysponujemy wyposażono tak, aby umożliwić pracownikom Uczelni realizację projektów dydaktyczno-naukowych, jak również spełnić oczekiwania podmiotów zewnętrznych w zakresie świadczenia usług o charakterze badawczo-rozwojowym.

Dzięki wdrażaniu projektu Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA) spektrum dostępnej aparatury dydaktyczno-badawczej jest systematycznie uzupełniane o nowe pozycje, a tym samym Akademia Pomorska w Słupsku skutecznie poszerza możliwości prowadzenia specjalistycznych szkoleń, analiz i badań w obrębie wielu dziedzin naukowych.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się ze specyfikacją posiadanej aparatury. W przypadku chęci nawiązania współpracy zapraszamy do kontaktu z Biurem ds. Nauki (Dominika Wasielewska e-mail: dominika.wasielewska@apsl.edu.pl).

Zestawienie aparatury badawczej wg. jednostek

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Instytut Geografii Społeczno - Ekonomicznej i Turystyki 

Instytut Nauk o Zdrowiu

Słupski Ośrodek Akademicki 

Znajdziesz nas tutaj