Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Struktura

Studenci

Biuro ds. Kształcenia

Prorektor ds. Kształcenia

dr hab. Andrzej Urbanek, prof. UP

e-mail: andrzej.urbanek@upsl.edu.pl

pokój 325

 

Kierownik

Koordynator ds. modułów jHMS/roza i eHMS/pens

mgr Maja Możańska

e-mail: maja.mozanska@upsl.edu.pl

tel.: (59) 84 05 943, kom: +48 533-348-390

pokój 206

 

Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia

dr Wioletta Szymańska

e-mail: pelnomocnik.jakosci@upsl.edu.pl

pokój 325

https://www.apsl.edu.pl/O-uczelni/jakosc-ksztalcenia2/aktualnosci

 

Pełnomocnik ds. Edukacji Ustawicznej

dr Anna Rychły-Lipińska

e-mail: anna.rychly-lipinska@upsl.edu.pl

pokój 325

https://www.upsl.edu.pl/O-uczelni/jakosc-ksztalcenia2/studia-podyplomowe

 

Sekcja ds. programów studiów i edukacji ustawicznej

mgr Joanna Głogowska

Główny specjalista ds. edukacji ustawicznej

tel.: (59) 84 05 936  e-mail: joanna.glogowska@upsl.edu.pl

pok. 325

 

Sekcja ds. koordynacji kształcenia

mgr Adriana Garbowska

Główny specjalista ds. dydaktyki

tel.: (59) 84 05 920  e-mail: adriana.garbowska@upsl.edu.pl

pok. 206

 

mgr Olga Nitka

Główny specjalista ds. dydaktyki

tel.: (59) 84 05 920, e-mail: olga.nitka@upsl.edu.pl

pok. 206

 

mgr Katarzyna Chorążewicz

Starszy referent

tel.: (59)84 05 919, e-mail: katarzyna.chorazewicz@upsl.edu.pl

pok. 206

Znajdziesz nas tutaj