Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Nauka

Studenci

Biuro ds. Nauki

ul. Bohaterów Westerplatte 64  

76-200 Słupsk

e-mail: biuro.ds.nauki@upsl.edu.pl

Prorektor ds. Nauki

dr hab. Dariusz Ficek, prof. UP

tel. (59) 84 05 938 (w. 938)

e-mail: prorektor.ds.nauki@upsl.edu.pl

Kompetencje:

Koordynowanie, nadzorowanie i wydawanie decyzji w zakresie: par. 9 Regulaminu Organizacyjnego Akademii Pomorskiej w Słupsku (Zarządzenie R.021.181.20 z dnia 23 grudnia 2020 r.):

 • realizacja i koordynowania przyjętych kierunków działalności badawczej i artystycznej Uczelni
 • rozwój kadry badawczej lub badawczo-dydaktycznej Uczelni w zakresie doskonalenia kompetencji badawczych (stypendia, staże) oraz pozyskiwania stopni i tytułów naukowych, w tym nadzór nad procedurą doktoryzowania (w zakresie Szkoły Doktorskiej i STS do momentu ich wygaśnięcia oraz przewodów prowadzonych w trybie eksternistycznym)
 • nadzór nad przygotowaniem wniosków o finansowanie działalności badawczej ze środków Narodowego Centrum Nauki lub innych źródeł
 • sprawowanie merytorycznego nadzoru nad realizacją i sprawozdawczością z realizacji działalności badawczej finansowanej przez instytucje wspierające działalność badawczą
 • nadzór nad realizacją działalności badawczej finansowanej z subwencji badawczej Uczelni
 • inicjowanie tworzenia nowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność badawczą, innowacyjną i wdrożeniową
 • nadzór nad inwestycjami w zakresie aparatury naukowej
 • nadzór nad prawidłową realizacją ocen okresowych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych
 • nadzór nad ewaluacją jakości działalności naukowej
 • nawiązywanie współpracy międzynarodowej w zakresie realizacji działalności badawczej
 • koordynacja systemów informatycznych wspierających proces zarządzania osiągnięciami naukowymi i artystycznymi nauczycieli akademickich
 • koordynacja prac w zakresie komercjalizacji badań naukowych i transferu wiedzy do gospodarki
 • nadzór nad pracą Wydawnictwa Naukowego AP w Słupsku oraz Biblioteki Uczelnianej
 • popularyzacja nauki, w tym Festiwale Nauki
 • zastępowanie, w czasie nieobecności, Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy

 

Kierownik Biura ds. Nauki

mgr Renata Rudziecka

p. 420A tel. (59) 84 05 946 (w.946)

e-mail: renata.rudziecka@upsl.edu.pl

 

Główny Specjalista ds. Rozwoju Kadry i Sprawozdawczości

mgr Marta Leska

p. 420 tel. (59) 84 05 939 (w.939)

e-mail: marta.leska@upsl.edu.pl

 • obsługa administracyjna badań realizowanych w ramach subwencji badawczej
 • rozwój kadry badawczej lub badawczo-dydaktycznej Uczelni w zakresie pozyskiwania stopni i tytułów naukowych
 • procedury doktoryzowania (w zakresie Szkoły Doktorskiej i STS do momentu ich wygaśnięcia oraz przewodów prowadzonych w trybie eksternistycznym)

 

Starszy Referent ds. Projektów Badawczych i Rozwojowych

mgr Maria Rybakowska

p. 420 tel. (59) 84 05 939 (w. 939)

e-mail: maria.rybakowska@upsl.edu.pl

 • projekty badawcze i rozwojowe w ramach programów i przedsięwzięć ustanowionych przez Ministra Edukacji i Nauki i innych instytucji finansujących działalność naukową
 • bazy danych w systemie POL-on w zakresie działalności badawczej
 • sprawozdania PNT 01/S

 

Akademickie Centrum Komercjalizacji Badań

mgr Dominika Wasielewska

p. 426 tel. (59) 84 05 945 (w. 945)

e-mail: dominika.wasielewska@upsl.edu.pl

 

Starszy referent ds. koordynacji imprez naukowych i aparatury

mgr Marta Mazur

p. 426 tel. (59) 84 05 945 (w. 945)

e-mail: marta.mazur@upsl.edu.pl

 • festiwal Nauki, uczelniane imprezy naukowe
 • zagraniczne wyjazdy służbowe
 • oferta komercyjna Uczelni

Znajdziesz nas tutaj