Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Kształcenie

Studenci

WYKAZY PROCEDUR I REGULAMINÓW

Wykaz regulaminów i instrukcji

Wykaz procedur

KOD NAZWA EDYCJA DATA OBOWIĄZYWANIA LINK DO BIP
  Procedura dotycząca przygotowania wniosku w sprawie pozwolenia na utworzenie studiów w Akademii Pomorskiej w Słupsku 01 nie obowiązuje R.021.141.19
  Procedura dotycząca ustalania programu studiów/wprowadzania zmian w programie studiów w Akademii Pomorskiej w Słupsku 01 nie obowiązuje R.021.140.19
  Zasady funkcjonowania Jednolitego Systemu Antyplagiatowego w Akademii Pomorskiej w Słupsku 03 11.02.2021 R.021.22.21
R.021.33.21
R.021.37.21
  Procedura przeciwdziałania dyskryminacji w Akademii Pomorskiej w Słupsku - (dla studentów, doktorantów i innych uczestników) 01 17.02.2021 R.021.27.21
  Procedura przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Akademii Pomorskiej w Słupsku - (dla kadry) 01 12.12.2019 R.021.133.19
  Procedura potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów 01 24.09.2019 R.000.56.19
  Wytyczne do opracowania procedur weryfikowania efektów kształcenia w programach studiów w Akademii Pomorskiej w Słupsku 03

19.06.2013

nie obowiązuje

R.0004.33.13
R.000.67.15
R.000.10.16
  Procedura organizacji i realizacji hospitacji w Akademii Pomorskiej w Słupsku 01 01.12.2020 R.021.170.20
  Procedura badania losów zawodowych absolwentów 02 24.01.2018 R.000.5.18
R.021.3.18
  Procedura przeprowadzania ankietyzacji wśród studentów w celu oceny nauczycieli akademickich Akademii Pomorskiej w Słupsku 01

29.05.2013

nie obowiązuje

R.0004.27.13
  Procedura przeprowadzania ankietyzacji wśród studentów w celu oceny pracowników administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku 01 29.05.2013
nie obowiązuje
R.0004.27.13
R.000.43.18
  Procedura dotyczącej oceny przyczyn rezygnacji ze studiów w Akademii Pomorskiej w Słupsku 02

29.05.2013

nie obowiązuje

R.0004.27.13
R.000.42.15
 

Kwestionariusz oceny opiekuna I roku. Kwestionariusz oceny opiekuna II i III roku

01

26.02.2014

nie obowiązuje

R.0004.09.14
  Kwestionariusz oceny praktyk przez studentów 01

26.02.2014

nie obowiązuje

R.0004.08.14
  Zasady organizacji zajęć dydaktycznych w języku angielskim lub niemieckim 01 28.07.2020 R.021.105.20
P.04.APS.01.2021 Ogólnouczelniane zasady użytkowania modułów jHMS/roza oraz eHMS/pens 01 1.09.2021

R.021.98.21

P.07.BU.01.2021 Procedura zakupu książek oraz prenumeraty czasopism krajowych i zagranicznych w Bibliotece Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku 01 02.04.2014 treść procedury
P.05.APS.02.2021 Procedura uznawania efektów uczenia się  01 1.10.2021 R.021.112.21
P.01.APS.01.2022 Zintegrowany system monitorowania i ewaluacji jakości kształcenia w AP w Słupsku - ankietyzacja 01 1.1.2022 R.021.7.22
P.05.APS.01.2022 Procedura przeniesienia - w celu kontynuacji
kształcenia obywateli polskich i obywateli Ukrainy, będących w dniu 24 lutego 2022 r. studentami
uczelni działającej na terytorium Ukrainy - na zasadach szczególnych
01 12.03.2022 R.021.27.22
  Procedura dotycząca ustalania programu studiów podyplomowych/wprowadzania zmian w programie studiów podyplomowych w AP a Słupsku 01  18.12.2019 R.021.143.19
P.04.APS.01.2023 Procedura tworzenia i modyfikacji programu studiów oraz programu kształcenia szkoły doktorskiej 01  17.03.2023 R.021.29.23

 

Znajdziesz nas tutaj