Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Struktura

Studenci
Archiwum uczelniane

Archiwum uczelniane

ul. Arciszewskiego 22 a,  (Dom Studenta nr 4)

76-200 Słupsk;

tel. 59 84 05 368 

tel. 59 84 05 370 

e-mail: archiwum@upsl.edu.pl

Kierownik:

dr Marzena Głodek 

e-mail: marzena.glodek@upsl.edu.pl

tel.: 59 84 05 368 

pokój nr 19

Pracownicy Archiwum

mgr Adam Głogowski - specjalista,  tel.: 59/84-05-370, DS-4, pokój nr 17, e-mail: adam.glogowski@upsl.edu.pl

Zadania Archiwum:

Podstawowym zadaniem jest prowadzenie działalności archiwalnej i informacyjnej. Działalność archiwalna: kształtowanie zasobu, przejmowanie, przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji, prowadzenie ewidencji, brakowanie i udostępnianie materiałów wytworzonych w Uczelni. Działalność informacyjna: popularyzacja wiedzy o zasobie Archiwum oraz zbieranie, gromadzenie i udzielanie informacji o źródłach do dziejów Uczelni, jej pracowników i absolwentów.

Inne zadania wykonywane przez Archiwum:

Sporządzanie kwerend, zaświadczeń o okresie studiów (m.in. do celów emerytalnych) oraz innych dokumentów dotyczących odbytych studiów (np. Kart Przebiegu Studiów absolwentom sprzed 2005 roku).

Archiwum Akademii Pomorskiej wchodzi w skład państwowej sieci archiwalnej, pełniąc funkcje archiwum zakładowego. Współpracuje z Archiwum Państwowym w Koszalinie Oddziałem w Słupsku i archiwami szkół wyższych i instytucji naukowych oraz Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich.

Archiwum Uczelni zaprasza na rozmowy instruktażowe odnośnie stosowania Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt i Instrukcji kancelaryjnej nowo przyjętych pracowników UP:

w każdy poniedziałek, w godz.: 11-14 do siedziby Archiwum, tj. DS.-4, p.16 lub 19, tel.: w.: 370 lub 368 .

Dokumenty:

 

Zarządzenie Rektora w sprawie Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt i Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum AP:

Formularze do pobrania:

Apel Archiwum

Archiwum zwraca się z uprzejmą prośbą do P.T. Pracowników (byłych i obecnych), Studentów, Absolwentów i Sympatyków Uniwersytetu Pomorskiego o przekazywanie zdjęć, dokumentów, medali, informacji prasowych itp., powstałych w wyniku Państwa pracy lub działalności w naszej Uczelni. Życzliwość Państwa  w tym zakresie umożliwiłaby poszerzenie wiedzy dotyczącej dziejów Uczelni i osób z nią związanych. 

Będziemy wdzięczni za każdy przekazany dar.

Gdybyście byli Państwo zainteresowani sprawą, prosimy o kontakt telefoniczny:  (59/84-05-368 lub 59/84-05-370), 

korespondencyjny, mailowy: archiwum@upsl.edu.pl , bądź osobisty w siedzibie Archiwum, 76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a, DS.-4.

Znajdziesz nas tutaj