Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

O uczelni

Studenci

WHSZ

Informacja dla byłych studentów i pracowników Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania w Słupsku

Informujemy, iż w związku z procesem likwidacji Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania dokumenty ww. Uczelni, które wymagają czasowego przechowywania, zostały złożone w następujących archiwach:

  1. Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział Słupsk ul. Lutosławskiego 17 - w zakresie dokumentów z przebiegu studiów i tzw. „materiałów archiwalnych”.
  2. Dokument Biuro Archiwalne- Depozyt Akt Spółka z o.o. w Koszalinie ul. Mieszka I-go 5A -w zakresie dokumentów kadrowych i płacowych byłych pracowników WHSZ.

 Z dziejów Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania

Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania powstała w kwietniu 1995 roku jako Wyższa Szkoła Zarządzania. Została wpisana do rejestru MEN pod numerem 54. Założycielem uczelni była Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. WHSZ prowadziła kształcenie na dwóch kierunkach Zarządzanie oraz Turystyka i Rekreacja. Od roku akademickiego 2013/2014 był to jeden kierunek studiów – Zarządzanie. W październiku 2012 roku studiowało w WHSZ łącznie około 500 studentów. Poza kształceniem na trzyletnich studiach licencjackich WHSZ prowadziła studia podyplomowe w kilku specjalnościach związanych z zarządzaniem.

Struktura organizacyjna WHSZ:

Katedra Ekonomii i Finansów

Katedra Zarządzania

Katedra Turystyki i Rekreacji

Studium Języków Obcych

Studium Wychowania Fizycznego

Biuro Studiów Podyplomowych

W roku akademickim 2012/2013 WHSZ zatrudniała 40 pracowników, w tym 22 nauczycieli akademickich. Uczelnia dysponowała budynkiem dydaktycznym przy ul. Kozietulskiego 6-7 z nowocześnie wyposażonymi salami dydaktycznymi oraz biblioteką dysponującą bogatym zbiorem książek z zakresu nauk ekonomicznych.

Budżet uczelni za 2010 rok wynosił:
przychody: 4 250 000 zł,
koszty: 4 272 500 zł.
Budżet za 2011 r.:
przychody: 3 760 000 zł,
koszty: 3 830 000 zł.

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Słupsku,założyciel WHSZ, z dniem 1 kwietnia 2016 r. rozpoczęła proces likwidacji uczelni.

4 grudnia 2017 r.  odbyła się uroczystość odsłonięcia Tablicy upamiętniającej działalność Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania. 

W uroczystości tej uczestniczyli Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Starosta Słupski Zdzisław Kołodziejski, Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń, Senator RP Kazimierz Kleina, Prezes Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Mirosław Kamiński, Dyrektor Biura Ministra w MNiSW Piotr Müller, Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju – Pani Ewa Surowiecka i JM Rektor Akademii Pomorskiej dr hab. inż, prof. nadzw. Zbigniew Osadowski wraz z zaproszonymi gośćmi reprezentującymi Urząd Marszałkowski, władze samorządowe, Radę Nadzorczą PARR, Kolegium Samorządowo-Akademickie, władze i przedstawicieli firm oraz instytucji zrzeszonych w ramach Rady Gospodarczej przy AP w Słupsku, władze i kadrę dydaktyczną i administracyjną byłej Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania.

Zob. Fotorelacja z uroczystości 

Znajdziesz nas tutaj