Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Struktura

Studenci

Projekt IMBIO

Akademia Pomorska w Słupsku jest jednym z partnerów w projekcie

Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można znaleźć na stronie:  https://imbio.uw.edu.pl

Realizacja projektu: 1 stycznia 2020 r. - 31 grudnia 2022 r.

Źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 2.3, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”, Typ II: „Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki”.

Nr projektu: POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19

Budżet Projektu: 18 763 954 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 15 879 934,27 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa: 2 884 019,73 zł

Liczba partnerów (instytucji naukowych): 18
 

Znajdziesz nas tutaj