Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Kształcenie

Studenci

Jakość kształcenia na studiach podyplomowych

Uchwały i zarządzenia:

UCHWAŁA NR R.000.61.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Studiów Podyplomowych Akademii Pomorskiej w Słupsku

Zarządzenie nr R.021.73.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 20.05.20 r. w spr. zasad weryfikacji efektów uczenia się określonych w programach studiów podyplomowych oraz w sprawie szczególnego trybu składania prac końcowych i przeprowadzania egzaminów końcowych z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr R.021.45.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 25.03.20 r. w spr. wytycznych dotyczących organizacji działalności dydaktycznej na studiach podyplomowych w AP w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19

Uchwała nr R.000.61.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Studiów Podyplomowych Akademii Pomorskiej w Słupsku

REGULAMIN KOMISJI JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH:

Uchwała nr R.000.62.16 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 26 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz regulaminów Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Procedura monitorowania losów zawodowych absolwentów studiów podyplomowych:

Zatwierdzone programy studiów

 

Znajdziesz nas tutaj