Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Nauka

Studenci

Zrealizowane projekty

Zrealizowaliśmy do tej pory wiele różnorodnych projektów, m.in.:

  • opracowanie algorytmu automatycznej klasyfikacji stron wg określonych w umowie procedur
  • audyt miejskiego systemu wizyjnego i środowiskowego w Słupsku pod względem aspektów technicznych i organizacyjnych oraz perspektywy ich rozwoju
  • kurs z obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel dla pracowników firmy
  • reklama i promocja działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
  • inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Przebudowa wejścia do Portu Ustka”
  • organizacja konferencji wraz z wystąpieniem pracownika Akademii Pomorskiej w Słupsku
  • przeprowadzenie wykładu przez pracownika Akademii Pomorskiej w Słupsku w Ambasadzie Polski w Hadze

A także wiele opracowań naukowych, badań zleconych, szkoleń pierwszej pomocy przedmedycznej, ankiet itp. 
 

Znajdziesz nas tutaj