Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

I Międzynarodowe Sympozjum "Na styku kultur. Kaszubi i inne narody"

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Szkoła Doktorska Akademii Pomorskiej w Słupsku, Instytut Slawistyki Akademii Nauk Republiki Czeskiej w Pradze, Instytut Polski w Pradze oraz Polska Parafia w Pradze pw. św. Jana Pawła II zapraszają na I Międzynarodowe Sympozjum "Na styku kultur. Kaszubi i inne narody" Praga – 3-4 października 2022 roku.

Kaszubi i ich etniczna tożsamość, kultura oraz język na przestrzeni wieków stawały się przedmiotem wielu dyskusji na gruncie akademickim i w przestrzeni społecznej, kulturowej czy religijnej. Kultura i język kaszubski są integralną część tradycji słowiańskiej,  a tym samym połączone z wieloma regionami i państwami dawnej oraz współczesnej Europy.  Głównymi celami badawczymi planowanego przedsięwzięcia jest ukazanie obecności kulturowej Kaszub jako czynnika rozpoznawalnego w innych kulturach i społecznościach oraz opisanie innych tradycji etnicznych w sferze identyfikacyjnej Kaszubów. Interesuje nas rodzaj „styku kultur”, specyficznego miejsca napięcia kulturowego w kaszubskim oraz pozakaszubskim dyskursie, w którym dochodzi do kontaktu, wymiany i przekształcenia treści tożsamościowych. W odniesieniu do tradycji kaszubskiej i jej związków z innymi kulturami rysują się potrzeby jej przewartościowania i oceny przynajmniej w kilku wymiarach, określających warunki historyczno-społeczne przywołanego dialogu kulturowego, przestrzeń geograficzną, a także konkretne przejawy owego „styku kultur”. Przed Kaszubami i ich tradycją stają w przyszłości zjawiska kultury, które należy wspierać (pogłębianie tożsamości) lub hamować (globalizacja).
Do realizacji celów I Międzynarodowego Sympozjum zapraszamy znawców tematu problematyki kaszubskiej i slawistycznej. Sympozjum ma charakter interdyscyplinarny.Kierownik merytoryczny konferencji:

prof. dr hab. Adela Kuik-Kalinowska

(adelakuik@poczta.onet.pl)

tel. 507518993

 

Program konferencji:

Abstrakty referatów:

 

Sprawdź kierunek: FILOLOGIA POLSKA

•Redaguj teksty, korzystaj z programów edytorskich oraz uczestnicz w warsztatach przygotowujących do pracy w firmach reklamowych, marketingowych i copywriterskich.

•Zakochaj się w kulturze Pomorza i Kaszub, poznaj regionalne tradycje oraz rozwiń zainteresowania naukowo-badawcze z zakresu problematyki regionalnej.

•Zachowaj otwarty umysł, poznaj różne perspektywy patrzenia na świat dzięki literaturze i zarażaj swoich podopiecznych pasją do języka polskiego oraz czytelnictwa.

Sprawdź naszą ulotkę online:
https://www.apsl.edu.pl/informator/humanistyczne

oraz stronę rekrutacji: https://rekrutacja.apsl.edu.pl/.../studi.../filologia-polska

 

Znajdziesz nas tutaj