Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
Kategoria badawcza – „A” w dyscyplinie nauki prawne - uprawnienia doktorskie i habilitacyjne

Kategoria badawcza – „A” w dyscyplinie nauki prawne - uprawnienia doktorskie i habilitacyjne

Z dumą informujemy, że Akademia Pomorska w Słupsku otrzymała decyzję Ministra Edukacji i Nauki w zakresie ewaluacji działalności naukowej w dyscyplinie nauki prawne.

Uzyskaliśmy kategorię „A”  zaledwie w trzecim roku nowo powstałego Instytutu Prawa i Administracji!

Ta ocena jest potwierdzeniem bardzo wysokiego poziomu działalności naukowej Instytutu w skali kraju.

 

Ponadto, uprawnia ona nas do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego w wyżej wymienionej dyscyplinie.

Jest to kolejny krok w realizacji celów strategicznych Akademii, czyli intensywnego rozwoju badawczego i stanowi dla nas historyczny moment, ponieważ Akademia Pomorska pierwszy raz uzyskała uprawnienia do habilitacji.

Gratulujemy dyrekcji i pracownikom Instytutu!

 

Wszystkich chętnych zapraszamy do kształcenia na kierunku „prawo” lub „administracja”, a przypominamy, że zgodę na prowadzenie kierunku „prawo” uzyskaliśmy decyzją podpisaną przez ówczesnego Wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotra Müllera w 2019 roku.

 

Chcesz sprawdzić naszą ofertę?

Obejrzyj ulotkę informacyjną:

https://www.apsl.edu.pl/informator

Czekamy właśnie na Ciebie!

Znajdziesz nas tutaj