Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Komunikat

o planowanym uruchomieniu w Akademii Pomorskiej w Słupsku Szkoły Legii Akademickiej

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania w roku akademickim 2022 /2023 organizuje utworzenie Szkoły Legii Akademickiej w ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Obrony Narodowej.

Jednym z jej celów będzie kształcenie kandydatów na oficerów i podoficerów Sił Zbrojnych do aktywnej i pasywnej rezerwy.

Ochotnicze szkolenie wojskowe studentów i absolwentów uczelni wyższych realizowane będzie równolegle do kształcenia w Akademii Pomorskiej oraz po zakończeniu studiów w uczelni wyższej. Takie możliwości stwarza uchwalona w tym roku Ustawa o obronie Ojczyzny.

 

W dniu 30 listopada 2022 roku o godz. 11.00 w auli nr 16 przy ul. Arciszewskiego 22D organizujemy spotkanie dla studentów i nauczycieli akademickich z Szefem Wojskowego Centrum Rekrutacji w Słupsku – Panem Ppłk Przemysławem Majewskim. W spotkaniu weźmie również udział:

Koordynator ds. Szkoły Legii Akademickiej WCR - Pan Rafał Olewnik;

Szef Wydziału Rekrutacji WCR - mjr Grzegorz Wojewoda;

Szef Sekcji WCR – kpt. Sylwester Ponikiewicz.

 

Zaproszeni goście odpowiadać będą na wszelkie pytania związane z rekrutacją, sposobem szkolenia oraz świadczeniami finansowymi przysługującymi studentom. Prace zespołu organizacyjnego koordynuje: mgr inż. Eugeniusz Kołpaczyński z Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania.

 

Załączniki:

Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. O obronie Ojczyzny.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni wyższych oraz sposobu kształcenia w Szkołach Legii Akademickiej.

Znajdziesz nas tutaj