Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Nowe studia na AP!

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki Akademia Pomorska w Słupsku otrzymała pozwolenie na utworzenie studiów pierwszego stopnia (SPS, tj. lic.) o profilu praktycznym na kierunku "Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową".

Akademia Pomorska zyskała również pozwolenie na utworzenie studiów drugiego stopnia (SDS, tj. mgr) o profilu praktycznym na kierunku "pedagogika", ścieżki kształcenia nauczycielskie:

"psychopedagogika"

"pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteteraprią"

"edukacja dorosłych z tutoringiem"

 

Jest to poszerzenie naszej oferty, ponieważ dotychczas kształciliśmy na "pedagogice", SPS o ścieżkach:

"psychopedagogika"

"pedagogika"

"pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą społeczną"

"pedagogika penitencjarna z prewencją kryminalną"

oraz drugiego stopnia.

 

AP oferuje także "Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną" (jednolite studia magisterskie)!

 

Obie te decyzje są poświadczeniem wysokiego poziomu nauczania naszej Uczelni oraz wysokiego wykwalifikowania kadry akademickiej!

 

Serdecznie gratulujemy dyrekcji Instytutu Pedagogiki oraz wszystkim pracownikom!

 

Wszystkich chętnych zapraszamy na studia!

 

Pełna oferta studiów:

https://rekrutacja.apsl.edu.pl/.../oferta/studia-1-stopnia

Zarejestruj się już dziś:

https://ehms.apsl.edu.pl/e-rekrutacja/standard/

Terminy składania dokumentów:

https://rekrutacja.apsl.edu.pl/rekrutacja/termin

Znajdziesz nas tutaj