Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
Otwarcie specjalistycznych pracowni medycznych z zakresu Telemedycyny.

Otwarcie specjalistycznych pracowni medycznych z zakresu Telemedycyny.

W dniu 31 stycznia br. odbyło się uroczyste otwarcie specjalistycznych pracowni medycznych wyposażonych w technologie informatyczne z zakresu Telemedycyny.

Wśród wielu gości - w uroczystości udział wziął Poseł, rzecznik prasowy rządu, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pan Piotr Müller oraz podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Pan Sebastian Skuza. Galę oficjalnie otworzył JM dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP – Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Honory gospodarzy wydarzenia pełniła Pani dr Monika Waśkow – Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu, koordynator merytoryczny projektu ze strony AP oraz Pani dr Kazimiera Hebel – Kierownik Katedry Pielęgniarstwa I Ratownictwa Medycznego.

W ramach projektu „Nowa infrastruktura i wyposażenie pracowni warsztatowych dla potrzeb kierunków o profilu praktycznym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym  i Akademii Pomorskiej w Słupsku" nasza Uczelnia uzyskała prawie 3,5 mln dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego, Działanie 4.2. Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym.

Beneficjentem projektu był Gdański Uniwersytet Medyczny – wieloletni partner AP w działalności na rzecz rozwoju kształcenia na kierunkach okołomedycznych.

W ramach przedsięwzięcia  utworzono i wyposażono: Pracownię Dydaktyki Klinicznej - „Dom  pacjenta”, Pracownię Symulacyjną Stanów Zagrożenia Życia oraz Pracownię Telerehabilitacji i Monitoringu Opieki Zdrowotnej, w tym zakupiono, m.in. symulator ambulansu, czy fantomy niskiej i wysokiej  wierności.

Znajdziesz nas tutaj