Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Porozumienie na rzecz rozwoju ustawicznej edukacji zawodowej

28 czerwca br. JM Pan Rektor Akademii Pomorskiej dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP razem z przedstawicielami władz samorządowych i instytucji wspierających biznes i edukację - podpisał porozumienie na rzecz rozwoju systemu ustawicznej edukacji zawodowej w ramach projektu „Centrum Doskonałości Zawodowej – Edukacja Na Rzecz Nowoczesnej Gospodarki”.

W wydarzeniu wziął udział Pan Prorektor ds. Kształcenia dr hab. Andrzej Urbanek, prof. AP, jako inicjator merytoryczny przedsięwzięcia oraz Pan Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy dr hab. Marek Łukasik, prof. AP.

 

Projekt ma na celu stworzenie silnego ośrodka, nie tylko akademickiego, ale również ośrodka kształcenia praktycznego i zawodowego, który będzie wsparciem w rozwoju dla mieszkańców naszego regionu. Posłuży także jako fundament dla rynku usług edukacyjnych i dostosuje potrzeby do rzeczywistych oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego, ale także samych studentów i mieszkańców w ramach doskonalenia zawodowego.

 

W ramach Centrum możliwe będzie powołanie zespołu doradztwa edukacyjnego, w którym znajdą zatrudnienie brokerzy edukacji, czyli pośrednicy między klientem a rynkiem szkoleniowym, z którego będą mogły korzystać także osoby bezrobotne.

 

Do podpisania Porozumienia, którego inicjatorem jest Akademia Pomorska w Słupsku przystąpiły:

Starostwa Powiatowe w Słupsku, Lęborku, Bytowie, Człuchowie

Gmina Miejska Słupsk

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego

Ochotniczy Hufiec Pracy

 

Instytucje, które podpiszą Porozumienie w innym terminie:

Starostwo Powiatowe w Chojnicach

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Znajdziesz nas tutaj