Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Sukces kadry naukowej Akademii Pomorskiej w Słupsku

Miło nam poinformować że, wnioski Pana prof. dr. hab Dariusza Kubinowskiego oraz Pani dr Anny Rychły-Lipińskiej otrzymały pozytywne oceny ekspertów w ramach programu Doskonała Nauka-Wsparcie konferencji naukowych (MEiN) i otrzymały pozytywną rekomendację do finansowania na kwotę 153 792 zł. 

Pierwszy z projektów prof. Dariusza Kubinowskiego : “Międzykulturowa Konferencja Pedagogiki Sztuki - Edukacja przez sztukę dla pokoju”  zakłada organizację inauguracyjnej konferencji Sekcji Pedagogiki Sztuki KNP PAN z udziałem zaproszonych uczonych z Ukrainy i innych krajów, dedykowanej integracji i wsparciu środowiska polskich akademików zajmujących się naukowo zagadnieniami pedagogiki sztuki. W zamyśle organizatorów ma to być zainicjowanie cyklu konferencji (co dwa lata w Słupsku) dedykowanych pedagogice sztuki jako subdyscyplinie naukowej w Polsce we współpracy z uczonymi zagranicznymi.

Pierwsza edycja ma skupić się na przywołaniu, reinterpretacji, wzbogaceniu, rozwinięciu, docenieniu podstaw teoretycznych oraz dociekań badawczych na temat edukacji przez sztukę dla pokoju, co zarówno wskazuje na dotychczasowe tradycje pedagogiczne w Polsce (S. Szuman, J. Korczak, B. Suchodolski, I. Wojnar) jak i na świecie (J. Dewey, H. Read, M. Montessori, E. Barba, E. Eisner). Temat ten zyskał na aktualności w nowym, dramatycznym kontekście działań wojennych na terenie Ukrainy, stąd specjalne zaproszenie zostanie skierowane do uczonych ukraińskich zajmujących się tą problematyką, a także do uczonych z innych krajów podejmujących w swoich badaniach te kwestie. 

Projekt uzyskał finansowanie w kwocie: 64 727 zł.

 

Drugi projekt Pana Profesora: “X Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych - Critical Qualitative Inquiry for Better World”, łączy w sobie dwa kluczowe przedsięwzięcia. Pierwszym z nich jest stworzenie syntezy wiedzy o badaniach jakościowych prowadzonych w Polsce poprzez przygotowanie i wydanie w języku angielskim naukowej monografii zbiorowej pt. Transdisciplinary Spectrum of Qualitative Research in Poland, która ma przyczynić się do promocji rodzimych osiągnięć w tym zakresie na świecie. Rozdziały monografii przygotują wybitni metodolodzy i badacze jakościowi zaangażowani od lat w działalność TSBJ. Drugim przedsięwzięciem - ściśle powiązanym z pierwszym - będzie przygotowanie i przeprowadzenie jubileuszowego X Transdyscyplinarnego Sympozjum Badań Jakościowych, którego dotychczas wypracowana i sprawdzająca się formuła (warsztaty metodologiczne i sesje konferencyjne) poszerzona zostanie o wykłady i warsztaty zaproszonych wybitnych metodologów i badaczy jakościowych z zagranicy. Temat jubileuszowego Sympozjum nieprzypadkowo odnosi się do wymiaru pedagogicznego uprawiania badań jakościowych w różnych dyscyplinach naukowych oraz do aktualnego dramatycznego kontekstu różnorakich kryzysów globalnych, ekologicznych, społecznych, egzystencjalnych, humanitarnych związanych z konfliktami wojennymi. 

Projekt uzyskał finansowanie w kwocie: 68 090 zł.

 

Projekt pani dr Anny Rychły- Lipińskiej: “ Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Dobrostan w grupach dyspozycyjnych" ma zainicjować badania podmiotowych i sytuacyjnych uwarunkowań dobrostanu w grupach dyspozycyjnych. Zaproponowane panele tematyczne są poświęcone identyfikacji pojęć składających się na dobrostan tej grupy zawodowej. Międzynarodowa konferencja (pionierska) ma wykazać znaczenie powiązania pomiędzy pracą zawodową, a skutecznością organizacji. W projekcie autorzy opierają się na założeniu rangi dobrostanu dla skuteczności grup dyspozycyjnych. W ostatnich latach znaczenie i zainteresowanie czynnikami dobrego samopoczucia w badaniu zjawiska bezpieczeństwa niezmiernie wzrosło. Dobre samopoczucie to nieodłączny element towarzyszący każdemu człowiekowi, choć przyjmujący różne wartości w zależności od sytuacji życiowej i zawodowej. Badacze odwołują się do założeń fenomenologii, behawioryzmu, egzystencjalizmu i symbolicznego interakcjonizmu oraz psychologii humanistycznej. Przewidywaną formą upowszechniania wyników realizacji projektu jest wydanie recenzowanej monografii naukowej (kat. I) oraz 10 publikacji w czasopiśmie naukowym z wykazu ministerialnego.Organizatorem projektu będzie Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Projekt uzyskał finansowanie w kwocie: 20 975 zł.

 

Cieszymy się, że połączenie determinacji i wiedzy merytorycznej wnioskodawcy oraz sprawnego wsparcia administracyjnego przyniosło pozytywne rozstrzygnięcie.


Każdy sukces to nasza wspólna praca! Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Znajdziesz nas tutaj