Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
WF w formie  JUDO

WF w formie JUDO

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu uruchamia zapisy na 2 semestr 2021/2022 do grupy JUDO z elementami samoobrony dla studentek i studentów wszystkich kierunków i lat AP (z wyjątkiem I roku bezp. nar. SPS i rat. med.).

Zajęcia judo mogą być traktowane jako forma realizacji wychowania fizycznego. 
Grupa jest koedukacyjna tzn. ćwiczą w niej panie i panowie (szatnie odrębne), choć ćwiczenia podstawowe są w parach i indywidualnie.
Aby grupa mogła powstać, musi się zapisać minimum 15 osób. Pierwszeństwo przy zapisie mają studentki i studenci roku pierwszego. 
Zajęcia odbywać się będą w środy w godzinach 16.45-18.15 na małej sali gimnastycznej AP. Potrzebna judoga (strój na zajęcia) i klapki.
W celu zapisania się należy skontaktować się z sekretariatem SWFiS (59/8405382; studiumwf@apsl.edu.pl) i wypełnić formularz. Tam też można bezpłatnie użyczyć judogę na zajęcia. Wydanie judog nastąpi w przeddzień zajęć (podczas 2 semestru), gdy wiadomo będzie, że grupa zostanie uruchomiona.
Zapisy trwają od 28.01.2022 do końca sesji poprawkowej (25.02.2022).

Znajdziesz nas tutaj