Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
Zakończenie Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Doktryn Polityczno-Prawnych w Ustce

Zakończenie Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Doktryn Polityczno-Prawnych w Ustce

Instytut Prawa i Administracji, w dniach od 20 do 23 września 2022 roku, zorganizował w Ustce XIX Ogólnopolski Zjazd Historyków Doktryn Polityczno-Prawnych.

Temat przewodni konferencji brzmiał: „Suwerenność, autonomia i podmiotowość w myśli polityczno-prawnej". Otwarcia Zjazdu dokonał Pan Profesor dr hab. dr h.c. Dariusz Szpoper. Następnie głos zabrali: Jego Magnificencja Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku Pan dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP, Dyrektor Departamentu Kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Pan Wojciech Szafran, reprezentujący Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Pan Marek Goliński.

W konferencji wzięli udział prelegenci z dwudziestu dwóch ośrodków akademickich w Polsce, a honorowego patronatu nad konferencją udzielili: Jego Magnificencja Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku, Prezydent Miasta Słupska, Burmistrz Miasta Ustki i Wydawnictwo C.H. Beck.

 

Znajdziesz nas tutaj