Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Kalendarz wydarzeń

Zaproszenie na sympozjum naukowe

Zaproszenie na sympozjum naukowe

INSTYTUT POLONISTYKI zaprasza na SYMPOZJUM - NIEPODLEGŁA NA POGRANICZU. WIELKA WOJNA NA POMORZU. PAMIĘĆ LUDZI I NARODÓW

Słupsk, 8 listopada 2018 r.

AULA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU, ul.  Bohaterów Westerplatte 64

Ogólnopolskie Sympozjum „Wielka Wojna na Pomorzu. Pamięć ludzi i narodów” to sesja otwierająca wieloletni cykl interdyscyplinarnych działań konferencyjnych poświęconych wieloaspektowej tematyce niepodległości Polski ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza i Kaszub. Wieloetniczne i wielokulturowe pogranicze kaszubsko-pomorskie w okresie pierwszej wojny światowej stało się areną dramatycznych wyborów jego mieszkańców oraz walki o utrzymanie swojej tożsamości. Wielka wojna otwierała możliwość powrotu tych ziem do Polski, ale również pokazywała jak zróżnicowaną przestrzenią pod względem społecznym i kulturowym jest Pomorze.

Celem sesji jest zatem ukazanie złożonej problematyki wolnościowych dążeń do niepodległej Polski. Zaprezentowanie podejmowanego przez mieszkańców Pomorza trudu obrony własnej tożsamości i kultury oraz roli regionu w okresie pierwszej wojny światowej. Tym samym konferencja wpisuje się w program obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Partnerami przedsięwzięcia są między innymi pomorskie placówki muzealnicze: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, a także Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie (Oddział w Słupsku).  Program sympozjum obejmuje część naukową, projekcje filmowe oraz działania kulturalne. 

 Honorowy Patronat nad Sympozjum:

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Jarosław Sellin

PROGRAM KONFERENCJI:

8 listopada 2018 r., godz. 9.00

Uroczyste otwarcie: JM Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP

- kierownik projektu: dr hab. Adela Kuik-Kalinowska, prof. AP

- przewodniczący Samorządu Doktorantów AP: mgr Wojciech Wróblewski

Część naukowo-artystyczna: godz. 9.15- 11.30

- występ Wojskowego Zespołu Wokalnego „Wiarusy” im. ppłk. Stanisława Szarmacha pod kierunkiem Romualda Detmera

- Józefa Piłsudskiego Notyfikacja Odrodzonej – performance Jacka Szuby (Fundacja Indygo)

- dr hab. prof. AP Adela Kuik-Kalinowska, Kaszubi w drodze do Niepodległej. Twórczość Aleksandra Majkowskiego, Jana Karnowskiego i Anny Łajming

- Pierwsze dni II Rzeczypospolitej w pismach J. Piłsudskiego – performance Jacka Szuby

- mgr Łukasz Zołtkowski (STS w Akademii Pomorskiej) – „Wojna palikowa” na Kaszubach, czyli o pograniczu polsko-niemieckim

- mgr Jarosław Ellwart (STS w Akademii Pomorskiej) – „Obca wojna”. Pierwsza wojna światowa w twórczości Jana Piepki

godz. 11.00- 11.30 przerwa kawowa

Część naukowo-kulturalna: godz. 11.30- 13.00

- mgr Alicja Balcerzak (STS w Akademii Pomorskiej) – Obraz jeńców wojennych podczas I wojny światowej w dzienniku niemieckiej dziewczynki Piete Khur

- mgr Wojciech Wróblewski (STS w Akademii Pomorskiej) – Z miłości do Bałtyku. Związki Stefana Żeromskiego z Pomorzem

- dr hab. prof. AP Elżbieta Kal – Wybrane miejsca i pomniki na Pomorzu upamiętniające czasy I wojny światowej

godz. 13.00- 14.00 przerwa obiadowa

Część plastyczno-filmowa:

godz. 14.00 otwarcie Wystawy Fotograficznej (Galeria Akademicka AP w Słupsku, obok auli 414)

Sto ujęć historycznych miejsc Słupska na stulecie odzyskania niepodległości

(prace konkursowe uczniów Technikum TEB Edukacja w Słupsku)

godz. 15.00 - projekcja filmu Kamerdyner w reż. Filipa Bajona (Kino „Rejs”, ul. 3 Maja 22)

godz. 17.00 zakończenie konferencji

Kierownik merytoryczny projektu: dr hab. Adela Kuik-Kalinowska, prof. AP

Organizatorzy: Instytut Polonistyki, Zakład Antropologii Kultury i Badań Kaszubsko-Pomorskich,

Rada Samorządu Doktorantów AP: mgr Wojciech Wróblewski

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku,

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie (Oddział w Słupsku)

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

 

 

 

Znajdziesz nas tutaj