Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Nauka

Studenci
Konkurs SONATA BIS 8 - konkurs na projekty badawcze

Konkurs SONATA BIS 8 - konkurs na projekty badawcze

SONATA BIS 8 - konkurs na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Zgłaszany projekt może trwać 36, 48 lub 60 miesięcy. Całkowity budżet obecnej edycji konkursu Sonata Bis wynosi 120 mln zł.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 17 września 2018 r. w systemie elektronicznym ZSUN/OSF, dostępnym pod adresemhttps://osf.opi.org.pl

Więcej informacji pod adresem: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis8

Znajdziesz nas tutaj