Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Nauka

Studenci

Profesura NAWA

Przypominamy o otwartym naborze wniosków do tegorocznej edycji programu Profesura NAWA.

Celem Programu jest wspieranie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, prowadzonej przez polskie jednostki akademickie i naukowe, poprzez włączenie w te działania zagranicznych naukowców światowej klasy z nauk: przyrodniczych, inżynieryjnych i technicznych, medycznych i o zdrowiu oraz rolniczych.

Program skierowany jest do instytucji polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki – to bezpośrednio one składają wniosek. Uczelnie i instytuty mogą zatrudnić najlepszych zagranicznych naukowców, którzy poprowadzą projekty odpowiadające na wyzwania cywilizacyjne, o dużym znaczeniu w skali globalnej. Stworzenie zespołu badawczego pod kierownictwem światowej klasy naukowca jest niepowtarzalną szansą na wykorzystanie i rozwinięcie potencjału naukowego instytucji zatrudniającej, zaprezentowanie własnych osiągnięć i zwiększenie rozpoznawalności międzynarodowej.

Zachęcamy do złożenia wniosku o udział w programie. Na aplikacje czekamy do 23 maja br.

Szczegółowe informacje dostępne są w ogłoszeniu o naborze wniosków https://nawa.gov.pl/naukowcy/profesura-goscinna-nawa/ogloszenie

Nagranie z webinarium nt. tegorocznej edycji oraz FAQ https://nawa.gov.pl/naukowcy/profesura-goscinna-nawa/informacje-dla-wnioskodawcow

Znajdziesz nas tutaj