Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Nauka

Studenci
Spotkanie przedstawicieli Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz Akademii Pomorskiej w Słupsku w sprawie wspólnej realizacji projektu Interdys...

Spotkanie przedstawicieli Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz Akademii Pomorskiej w Słupsku w sprawie wspólnej realizacji projektu Interdys...

W dniu 04 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie robocze w sprawie wspólnej realizacji projektu Interdyscyplinarny Inkubator Przedsiębiorczości 4.0 przedstawicieli Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz Akademii Pomorskiej w Słupsku.

W spotkaniu ze strony WSG uczestniczyli: doc. Filip Sikora Kanclerz WSG, dr Michał Majcherek Prezes Zarządu Akceleratora Przedsiębiorczości Akademickiej WSG sp. z o.o., Dyrektor Platformy Przedsiębiorczości Akademickiej WSG oraz Małgorzata Kaczorek Broker Innowacji WSG. Akademię Pomorską reprezentowali: Prorektor ds. Kształcenia dr hab. Andrzej Urbanek, prof. AP, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy dr hab. Marek Łukasik, prof. AP, Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania dr hab. Janusz Gierszewski, prof. AP, Prorektor ds. Nauki dr hab. Dariusz Ficek, prof. AP, Kierownik Biura ds. Nauki mgr Renata Rudziecka, Sonia Hilarecka Broker Innowacji APSL.

W trakcie spotkania zaplanowano zadania na najbliższą przyszłość, m.in. ogłoszenie konkursu o przyznanie grantu na prace przedwdrożeniowe. Przedstawiciele partnerskich Uczelni wymienili się również swoimi doświadczeniami w realizacji projektów o charakterze innowacyjnym i zadeklarowali wzajemną pomoc w wymianie dobrych praktyk.

Projekt Interdyscyplinarny Inkubator Innowacyjności 4.0 realizowany jest w Biurze ds. Nauki od lipca 2020 r. Założeniem Projektu realizowanego w konsorcjum obu Uczelni jest wsparcie pracowników naukowych Akademii Pomorskiej w Słupsku i Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, prowadzących zaawansowane badania naukowe i prace rozwojowe oraz zainteresowanych transferem wyników tych badań i prac do otoczenia społeczno-gospodarczego, we wdrożeniu wyników badań naukowych i prac rozwojowych np. w formie innowacyjnych produktów lub usług, odpowiadających na zapotrzebowanie społeczne i gospodarcze.

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu systemowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R).

Znajdziesz nas tutaj