Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Nauka

Studenci

Prawo cywilne

- ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe; ustanowienie opiekuna lub kuratora,

- odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu czynów niedozwolonych,

- stwierdzenie nabycia spadku,

- testament i jego rodzaje,

- dziedziczenie ustawowe,

- zachowek i jego dochodzenie,

- zapisy i polecenia testamentowe,

- wydziedziczenie a niegodność dziedziczenia,

- stosunki majątkowe między małżonkami w ustroju wspólności ustawowej,

- odpowiedzialność małżonków za zobowiązania,

- ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd; podział majątku wspólnego małżonków,

- rozwód,

- władza rodzicielska,

- obowiązek alimentacyjny,

- czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych.

Znajdziesz nas tutaj