Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Nauka

Studenci
Konferencja o energetyce obywatelskiej

Konferencja o energetyce obywatelskiej

„Siła wspólnoty, czyli demokracja energetyczna w czasach kryzysu”.  Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu w dniu 2 czerwca 2022 r., 9.30 – 16.00, Centrum Prasowe Newseria, ul. Chmielna 73 w Warszawie.

Za naszą wschodnią granicą trwa wojna, która na długie lata zmieni geopolityczny kształt kontynentu. Jednocześnie rozstrzygają się losy nowej polityki klimatycznej UE oraz funduszy unijnych, które priorytetowo powinny wspierać zieloną transformację i wspólnoty energetyczne. Powinniśmy budować gospodarkę opartą na unijnej solidarności i zielonej, prospołecznej transformacji energetycznej. Potrzebujemy współpracy i wspólnoty, aby sprostać wyzwaniom. Każdy ocieplony dom, każdy panel słoneczny czy wspólnota energetyczna chronią obywateli przed skokami cen paliw kopalnych oraz wysokimi kosztami energii, chronią klimat i jednocześnie promują i wspierają pokój.

Formularz rejestracyjny: https://docs.google.com/forms/d/1_Pg8SH7IyNisbR38EGv3InuicSMkKlSM9h3UmdcJ4Ds/viewform?edit_requested=true

Program konferencji:

9.30 - 10.00       Rejestracja uczestników

10.00 - 10.30    Otwarcie konferencji

Joanna Furmaga - Prezeska Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

Marzena Guz-Vetter - Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

Mark Brzeziński - Ambasador USA w Polsce*

 

Sesja I.

10.30 - 12.00     Panel polityczny o energetyce obywatelskiej w Polsce -  Jak wpisać demokrację energetyczną w nowe zielone bezpieczeństwo?

Jadwiga Emilewicz – była Wicepremier i Minister Rozwoju, Prawo i Sprawiedliwość

Władysław Kosiniak-Kamysz – Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego

Urszula Zielińska – Przewodnicząca Partii Zieloni, Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Beata Maciejewska - Wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Klubu Lewicy, Członkini Sejmowej Komisji Energii Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju

Maciej Żywno - Wiceprzewodniczący Polska 2050, koordynator Partnerstwa na rzecz Samorządu Otwartego

Stanisław Gawłowski – Przewodniczący Senackiej Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu, Platforma Obywatelska *

Dyskusja  z udziałem uczestników konferencji

12.00 - 13.00     Lunch + Briefing prasowy          

Sesja II.

13.00 - 14.15      Doświadczenia wspólnot energetycznych w Europie - zwalczanie ubóstwa energetycznego; produkcja, magazynowanie, dystrybucja czystej energii; poprawa efektywności energetycznej na poziomie lokalnym i regionalnym.

Josh Roberts –  Rzecznik REScoop (Bruksela), największej sieci spółdzielni energetycznych w Europie

Christina P. Vraka – Członkini Zarządu spółdzielni energetycznej WEnCoop Energy Cooperative - Grecja

Sara Capuzzo – Prezeska  spółdzielni energetycznej ÈNostra Società Cooperativa - Włochy

 Dyskusja  z udziałem uczestników konferencji

 * uwaga! Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne na język polski

14.15-14.35       Przerwa kawowa

Sesja III

14.35 - 16.00       Możliwości i bariery rozwoju  wspólnot energetycznych w Polsce w kontekście regulacji Unii Europejskiej.

Izabela Zygmunt - Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Regulacje Unii Europejskiej w zakresie energetyki obywatelskiej, nowa inicjatywa RePowerEU mająca na cele uniezależnienie UE od rosyjskich paliw kopalnych do 2030

Marcin Janiak – zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Klimatu i Środowiska*

Możliwości finansowania wspólnot energetycznych i energetyki obywatelskiej z nowych funduszy unijnych 2021-2027 oraz Krajowego Planu Odbudowy

Jan Zygmuntowski – Dyrektor Programowy CoopTechHub, pierwszego w Polsce centrum technologii spółdzielczych oraz inkubatora spółdzielczości energetycznej

Potencjał spółdzielczości energetycznej w Polsce, praktyczne możliwości wsparcia nowych inicjatyw
w ramach inkubatora spółdzielczości energetycznej

Rafał Serafin - Kierownik projektu RENALDO w KPODR / prof. Piotr Banaszuk - Kierownik Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska, Politechnika Białostocka

Pierwsze doświadczenia z  pilotażowego projektu z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa mającego na celu powstanie spółdzielni energetycznych w 6 gminach wiejskich na terenie województw kujawsko-pomorskiego i podlaskiego

Jakub Szymański – Prezes jednej z pierwszych w Polsce, powstającej na terenie zamkniętego składowiska odpadów spółdzielni energetycznej "Słoneczny Serock"

Jak zakłada się w Polsce spółdzielnie energetyczną? Pionierskie doświadczenia w pokonywaniu przeszkód, zidentyfikowane bariery i rady dla początkujących

Dyskusja z udziałem uczestników konferencji

16.00 – zakończenie Konferencji

Znajdziesz nas tutaj