Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Struktura

Studenci

Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych

ul. Arciszewskiego 22A

76-200 Słupsk

Budynek Wydziału Filologiczno-Historycznego

pokój 31

 

Kierownik Biura:

mgr Emilia Simonowicz

tel.: 59 84 05 328 wew. 328  e-mail: emilia.simonowicz@upsl.edu.pl

Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych:

mgr Anna Deryło - główny specjalista  anna.derylo@upsl.edu.pl

mgr Magdalena Blazer -główny specjalista magdalena.blazer@upsl.edu.pl

tel. / fax: 59 84 00 513 wew. 232 e-mail: biurofunduszy@upsl.edu.pl

Obszar działania Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych:

Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych zajmuje się wyszukiwaniem informacji o możliwościach aplikowania w projektach dofinansowywanych z funduszy Unii Europejskiej lub z innych środków krajowych i międzynarodowych. Pozyskane informacje są umieszczane na stronie internetowej Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych oraz wysyłane są drogą elektroniczną do wszystkich pracowników Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku.

Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych wspomaga jednostki organizacyjne Uczelni w przygotowaniu i realizacji projektów:

  • wskazuje jednostce organizacyjnej adres strony internetowej, na której zamieszczone są informacje o konkursie bądź źródło pobrania odpowiedniego formularza wniosku o dofinansowanie;
  • uzupełnia wniosek w części formalnej oraz koordynuje przygotowanie wniosku: sprawdza kompletność wniosku wraz z załącznikami oraz kwalifikowalność wniosku;
  • sporządza we współpracy z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi wykonanie załączników lub zleca ich wykonanie w celu skompletowania wniosku;
  • pomaga koordynatorowi projektu w opracowaniu umów partnerskich;
  • archiwizuje jeden egzemplarz wniosku w wersji elektronicznej i papierowej;
  • prowadzi korespondencję z Instytucją Organizującą Konkurs;
  • gromadzi i przechowuje dokumentację dotyczącą wniosku o dofinansowanie

Znajdziesz nas tutaj