Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Pracownicy

Studenci

Wzory dokumentów - dydaktyka

Dla pracowników etatowych

 

Umowy zlecenia

Niniejszy wzór umowy może być stosowany dla zleceniobiorców niebędących pracownikami etatowymi Akademii Pomorskiej, prowadzących zajęcia dydaktyczne lub inne czynności w zakresie dydaktyki (np. kursy językowe)

Umowa na wykonanie usługi edukacyjnej. Niniejszy wzór umowy może być stosowany w szczególności dla zleceniobiorców niebędących pracownikami etatowymi Akademii Pomorskiej, prowadzących własną działalność gospodarczą.

 

Umowy dla profesora wizytującego

Umowa (wzór nr 2). Niniejszy wzór umowy może być stosowany dla wszystkich profesorów z zagranicy zatrudnionych do przeprowadzenia w Akademii Pomorskiej jednorazowo 60 godzin (i wiecej) zajęć dydaktycznych.

Umowa (wzór nr 2a). Niniejszy wzór umowy może być stosowany dla wszystkich profesorów z zagranicy zatrudnionych do przeprowadzenia w Akademii Pomorskiej jednorazowo 30 godzin zajęć dydaktycznych w semestrze lub w różnym odstępie czasu (w sumie 60 godzin w roku akademickim).

 

Umowy o dzieło

Umowa o dzieło na ocenę przydatności do zawodu (praktyki). Niniejszy wzór umowy może być stosowany dla wszystkich wykonawców niebędących pracownikami Akademii Pomorskiej, pełniących funkcję opiekuna praktyk pedagogicznych i pielęgniarskich

 

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych

Niniejszy wzór umowy ma zastosowanie w przypadku, gdy niezbędne jest zakupienie utworu, najczęściej będzie to program lub opracowanie. Od poprzedniej umowy różni się tym, że na podstawie tej umowy uczelnia staje się właścicielem utworu i może go wykorzystywać w dowolnym okresie i w ustalonym zakresie (w polach eksploatacji)

 

Umowy - studia podyplomowe

Umowa (wzór nr 4). Niniejszy wzór umowy może być stosowany w szczególności dla zleceniobiorców będących pracownikami etatowymi Akademii Pomorskiej i pełniących funkcję Kierownika studiów podyplomowych.

Niniejszy wzór umowy może być stosowany w szczególności dla zleceniobiorców niebędących pracownikami etatowymi Akademii Pomorskiej, prowadzących zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych.

Znajdziesz nas tutaj