Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Spotkanie z interesariuszami w Słupsku - „Morze danych, Ocean informacji”

Dnia 20 września 2022 r. Akademia Pomorska w Słupsku gościła konsorcjantów i interesariuszy projektu Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl.

Gospodarzem i organizatorem spotkania był Zakład Fizyki Środowiska APSL, który jest jednym z wykonawców ww projektu. Było to drugie z zaplanowanych spotkań informacyjno – szkoleniowych dotyczących projektu eCUDO, realizowanego we współpracy z Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Instytutem Morskim Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Morskim Instytutem Rybackim – Państwowym Instytutem Badawczym,  Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym, Uniwersytetem Gdańskim i Uniwersytetem Szczecińskim.

Przedstawiciele instytucji partnerskich prezentowali swoje instytuty oraz udział w Projekcie, przybliżając zaproszonym gościom zgromadzone zasoby danych oraz ich dostępność. W drugiej części spotkania dyskutowaliśmy z przyszłymi odbiorcami na temat bazy danych eCUDO, wsłuchując się w sugestie udoskonaleń i kierunków dalszego rozwoju projektu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym Gościom za udział w spotkaniu. 

Zapraszamy także do obejrzenia filmu dokumentalnego na stronie:  

oraz spotów reklamowych projektu eCUDO.pl

Znajdziesz nas tutaj