Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Dla biznesu

Studenci
Szkolenie "Proces ochrony własności intelektualnej, w tym procedury patentowe"

Szkolenie "Proces ochrony własności intelektualnej, w tym procedury patentowe"

Serdecznie zapraszamy na zorganizowane przez Urząd Patentowy RP szkolenie "Proces ochrony własności intelektualnej, w tym procedury patentowe" dedykowane specjalnie dla pracowników Akademii Pomorskiej w Słupsku, Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz współpracujących z naszymi uczelniami przedsiębiorców.

Szkolenie odbędzie się w dniu 09 lutego 2021r. w godzinach 10.00- 13.00, w formule online z wykorzystaniem aplikacji MS TEAMS. Prowadzić je będą specjaliści z Urzędu Patentowego RP. 

 

Program:

10:00 - 10:45     Wstęp do własności intelektualnej

10:45 - 11:00     E-baza wiedzy

11:00 - 11:45     Jak poprawnie skonstruować zgłoszenie patentowe?

11:45 - 12:00     przerwa

12:00 - 12:45     Jak korzystać z baz patentowych?

12:45 - 13:00     Q&A

 

Swój udział prosimy zgłaszać do dnia 05 lutego 2021r. drogą mailową na adres:

sonia.hilarecka@apsl.edu.pl lub telefoniczną: +48 (059) 840 59 45.

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

Link do szkolenia zostanie przesłany po zakończeniu procesu rekrutacji.

Szkolenie odbywa się w związku z realizacją przez Akademię Pomorską w Słupsku w konsorcjum z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy projektu "Interdyscyplinarny Inkubator Innowacyjności 4.0". współfinansowanego ze środków finansowych na naukę w ramach projektu systemowego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R).

 

Projekt jest koordynowany przez Biuro ds. Nauki.

Znajdziesz nas tutaj