Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Dla biznesu

Studenci

Ogłoszenia o konkursie

Informacja o konkursie nr 3

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie grantu na prace przedwdrożeniowe - podniesienie poziomu gotowości wdrożeniowej (TRL) w ramach projektu „Interdyscyplinarny Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowanego przez konsorcjum Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy i Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania środków zawarte są w Regulaminie uczestnictwa w konkursie.

Nabór wniosków trwa do dnia 25 listopada br. 

 

Informacji udzielają brokerzy innowacji:

Sonia Hilarecka, Biuro ds. Rozwoju i Współpracy, ul. Boh. Westerplatte 64, Słupsk, pokój 213, 

tel.: tel. (59) 84 05 923, 795820980, e-mail: sonia.hilarecka@apsl.edu.pl 

Dominika Wasielewska, Biuro ds. Nauki, ul. Boh. Westerplatte 64, Słupsk, pokój 426, 

tel.: (59) 84 05 945, e-mail: dominika.wasilewska@apsl.edu.pl 

Projekt „Interdyscyplinarny Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu systemowego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R).

 

Znajdziesz nas tutaj