Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Dla biznesu

Studenci

Rada Inwestycyjna

W dniu 08.12.2020r. Zarządzeniem Rektora Akademii Pomorskiej nr R.021.173.20 została powołana w ramach projektu „Interdyscyplinarny Inkubator Innowacyjności 4.0” Rada Inwestycyjna.

W skład Rady ze strony Akademii Pomorskiej w Słupsku weszli:

  1. dr hab. Janusz Gierszewski, prof. AP
  2. mgr inż. Arkadiusz Śmigielski

 

Rada Inwestycyjna to zespół składający się z 6 osób – w tym 2 przedstawicieli jednostek naukowych i 4 przedstawicieli środowisk gospodarczych i funduszy inwestycyjnych, powoływany przez Konsorcjum Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy i Akademii Pomorskiej w Słupsku do merytorycznej oceny Wniosków zgłoszonych w ramach Konkursu oraz zakwalifikowania wybranych z nich do wsparcia w ramach działań przewidzianych w Projekcie.

Znajdziesz nas tutaj