Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Doktoranci/doktoraty

Studenci

Uchwały

2021

Uchwała Nr RDNH.2.2021 z dnia 14.6.2021 w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Ewy Jaszewskiej

Uchwała Nr RDNH.3.2021 z dnia 14.06.2021 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Prusaka i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Uchwała Nr RDNH.4.2021 z dnia 14.06.2021 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej p.mgr Ewy Jaszewskiej

Uchwała Nr RDNH.5.2021 z dnia 14.06.2021 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej p. mgr. Romana Talaśki

Uchwała Nr RDNH.6.2021 z dnia 14.06.2021 w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej p. mgr. Jakuba Szuchyty

Uchwała Nr RDNH.7.2021 z dnia 14.06.2021 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Ewy Jaszewskiej

Uchwała Nr RDNH.8.2021 z dnia 29.09.2021 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora p. Marcinowi Prusakowi

Uchwała Nr RDNH.9.2021 z dnia 30.09.2021 w sprawie przyjęcia rozprawy, dopuszczenia do obrony i wyznaczenia terminu obroby doktorskiej p. mgr. Jakuba Szuchyty

Uchwala Nr RDNH.11.2021 z dnia 9.07.2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich p.mgr. Wojciecha Gajewskiego.pdf

Uchwała Nr RDNH.13.2021 z dnia 3.11.2021 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora p. Jakubowi Szuchycie 

Uchwała Nr RDNH.15.2021 z dnia 9.11.2021 w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej p. mgr. Henryka Jurkiewicza

Uchwała Nr RDNH.17.2021 z dnia 9.11.2021 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do obrony i terminu obrony doktorskiej p. mgr. Romana Talaśki

Uchwała Nr RDNH.18.2021 z dnia 9.11.2021 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do obrony i terminu obrony doktorskiej p. mgr.Wojciecha Gajewskiego

Uchwała Nr RDNH.19.2021 z dnia 8.12.2021 w sprawie nadania stopnia doktora naukowego p. Romanowi Talaśka

Uchwała Nr RDNH.20.2021 z dnia 15.12.2021 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora p. Wojciechowi Gajewskiemu

2022

Uchwała Nr RDNH.520.1.2022 z dnia 2.02.2022 w sprawie wyznaczenia promotora dla p. mgr. Szymona Smentka 

Uchwała Nr RDNH.520.2.2022 z dnia 2.02.2022 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia jej do obrony i wyznaczenia terminu obrony p. mgr. Henryka Jurkiewicza

Uchwała Nr RDNH.520.3.2022 z dnia 24.02.2022 w sprawie wyznaczenia promotora dla p. mgr Rafała Foltyna

Uchwała Nr RDNH.520.4.2022 z dnia 24.02.2022 w sprawie wyznaczenia promotora dla p. mgr. Pawła Besaraba

Uchwała Nr RDNH.520.5.2022 z dnia 24.02.2022 w sprawie wyznaczenia promotora dla p. mgr. Sergiusza Kaptiunga

Uchwała Nr RDNH.520.6.2022 z dnia 24.02.2022 w sprawie wyznaczenia promotora dla p. mgr. Kacpra Jurkiewicza

Uchwała Nr RDNH.520.7.2022 z dnia 24.02.2022 w sprawie wyznaczenia promotora dla p. Valentyna Hroshyka

Uchwała Nr RDNH.520.9.2022 z dnia 24.02.2022 w sprawie wyznaczenia promotora dla p. mgr. Bartosza Kaczmarka

Uchwała Nr RDNH.520.10.2022 z dnia 24.02.2022 w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr. Jakuba Gorzenia

Uchwała Nr RDNH.520.11.2022 z dnia 24.02.2022 w sprawie wyznaczenia promotora dla p. mgr. Mirosława Stróżyńskiego

Uchwała Nr RDNH.520.12.2022 z dnia 24.02.2022 w sprawie wyznaczenia promotora dla p. mgr. Rafała Foltyna

Uchwała Nr RDNH.520.13.2022 z dnia 24.02.2022 w sprawie wyznaczenia promotora dla p. mgr. Rafała Romińskiego

Uchwała Nr RDNH.520.14.2022 z dnia 11.03.2022 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora p. Henrykowi Jurkiewiczowi

2023

Uchwała Nr RDNH.520.1.2023 z dnia 18.01.2023 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora p. Adamowi Jurkowskiemu

Uchwała Nr RNDH.3.2023 z dnia 1.03.2023 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora p. Piotrowi Wyrwie

Znajdziesz nas tutaj