Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Studenci

Studenci

Opłaty

Zasady wznoszenie opłat znajdują się na stronie BIP AP w Słupsku w zakładce:
Uchwały – Uchwała w sprawie zasad pobierania opłat za świadczenia usług edukacyjnych
Zarządzenia  w sprawie:
- zasad i wysokości opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych, w sprawie wysokości opłat z tytułu różnic programowych, powtarzanie przedmiotu, wznowienia studiów oraz dodatkowych opłat 
Dotyczy: obowiązujących zarzadzań, uchwał.

Wzory pism do pobrania dotyczące opłat:

Znajdziesz nas tutaj