Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Doktoranci/doktoraty

Studenci

Doktoranci

Robert Bogacz – doktorant w dyscyplinie nauk biologicznych. Absolwent studiów inżynierskich kierunku rybactwo na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Studia magisterskie ukończył na kierunku biologia (spec. ekspertyzy przyrodnicze i biomonitoring) na Akademii Pomorskiej w Słupsku. Współautor publikacji dotyczących zastosowania dezynfektantów w akwakulturze oraz ich wpływu na ryby. Główne zainteresowania to ichtiologia oraz botanika. Zapalony wędkarz i akwarysta. Interesuje się także fotografią, bushcraftem oraz tzw. dziką kuchnią - czyli wykorzystaniem kulinarnym roślin dziko żyjących. W życiu zawodowym pracuje jako technolog na eksperymentalnej hodowli łososia w systemie recyrkulacyjnym. Zajmuje się optymalizowaniem istniejących metod oraz wprowadzaniem innowacji w akwakulturze.

 

Andrzej Busler – doktorant w dyscyplinie literaturoznawstwo. Dziennikarz, regionalista oraz animator. Członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego od 2004 roku. Od 2020 roku prezes gdyńskiego Kaszubskiego Forum Kultury, którego jest współtwórcą i liderem od blisko dwóch dekad. Autor setek artykułów dotyczących literatury, historii, geografii, turystyki, etnografii Kaszub i Pomorza. Autor książek Lech Bądkowski w wywiadach radiowych (2009), W hołdzie wielkiemu Kaszubie – Wojciech Kiedrowski (2012), Wojciech Kiedrowski (1937–2011). Działalność wydawnicza: Kara Remusa, Arkun i Oficyna Czëc (2021). Od 2009 roku Członek Kolegium redakcyjnego miesięcznika „Pomerania”. W latach 2010–2011 wice-redaktor naczelny tego czasopisma. Od 2008 roku członek Kapituły Funduszu Stypendialnego im. Izabelli Trojanowskiej.

 

Jerzy Brodowski - doktorant w dyscyplinie historia. Rozprawę doktorską piszę pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Wojciecha Skóry na temat turystyki morskiej w II Rzeczpospolitej (1918-1939). Temat odzwierciedla wieloletnie zainteresowania. Ukończenie tzw. pływającego liceum morskiego w Gdyni ukierunkowało jego zainteresowania i pasje na całe życie. Wspólnie z Henrykiem Spigarskim i Edwardem Gillem wydał książkę o ukończonej przez siebie szkole, a potem już jako autor wydał monografię Dzieje Liceum Morskiego Gdyni w latach 1973 – 1985. Jestem też współautorem (z Eligiuszem Sitkiem) dwóch artykułów w „Nautologii”.

 

Tomasz Częścik – absolwent Akademii Pomorskiej, kierunki historia i Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek archeologia. Autor publikacji dotyczących wczesnośredniowiecznego osadnictwa grodowego na terenie Pomorza Środkowego, szeroko rozumianych związków Słowian z morzem, a także historii słupskiej gastronomii w okresie powojennym. Przez wiele lat pracował jako dziennikarz w słupskich mediach.

 

Filip Dobrowolski - doktorant w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Absolwent studiów licencjackich i magisterskich na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wielokrotny stypendysta Stypendium Rektora UMK oraz Stypendium Prezydenta Miasta Torunia. Laureat Stypendium „100 na 100” Fundacji Lotto im. H. Konopackiej i I. Matuszewskiego. Jako członek Koła Naukowego Bezpieczeństwa Wewnętrznego UMK współorganizował Konferencję Naukową „Teoretyczne i empiryczne aspekty badań nad bezpieczeństwem międzynarodowym”. Przewodniczący Wydziałowej Komisji Stypendialnej WPiSM UMK. Uczestnik projektu Uni-Komp-As. Autor publikacji dotyczących kształtowania bezpiecznych przestrzeni publicznych oraz międzynarodowej współpracy służb policyjnych.

Zawodowo zajmuje się organizacją wydarzeń. Jego pasją jest kuglarstwo.

 

Damian Dutkiewicz – jest absolwentem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni z zakresu historii wojskowej. Studia magisterskie ukończył na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, także z zakresu historii wojskowej. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie służby zagranicznej na UAM. Uczestniczył w wielu konferencjach z zakresu sił zbrojnych, technologii zbrojeniowych oraz historii Zimnej Wojny. Jest także autorem kilku publikacji: Rozwój amerykańskich balistycznych okrętów podwodnych w okresie zimnej wojny; Rozwój sił morskich oraz lotnictwa morskiego po 1945 roku.

Zainteresowania naukowe: Zimna Wojna, dyplomacja wojskowa, technologie wojskowe, problematyka samowystarczalności, bezpieczeństwo militarne.

 

Mateusz Gdaniec - Doktorant w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i wojskoznawstwa na UKW w Bydgoszczy. W swoich badaniach zajmuje się bezpieczeństwem społecznym oraz komparatystyką międzynarodową w zakresie zapewniania bezpieczeństwa obywateli. Prowadził badania porównawcze w Wielkiej Brytanii i krajach byłej Jugosławii. Jest instruktorem strzelectwa oraz szkoli z wykorzystywania urządzeń przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. Pełnił służbę w Jednostce Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie w ramach misji stabilizacyjnej. Ukończył międzynarodowe szkolenia z zakresu Tactical Combat Life Support oraz KPP, jest również certyfikowanym nurkiem w organizacji PADI.

 

Arkadiusz Piecyk – absolwent historii na Akademii Pomorskiej w Słupsku. Doktorant w dyscyplinie historia. Autor publikacji poświęconych historii Pomorza. Zainteresowania badawcze: dzieje Pomorza Środkowego w latach 1945–1956, oddziały polskie w wojnach napoleońskich, wojenne losy Kołobrzegu w XVIII i w XIX w. 

 

Tatiana Slowi – absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Laureatka konkursu prozatorskiego im. Jana Drzeżdżona, autorka przewodników po regionie. W latach 2008-2010 prezes Klubu Studenckiego Pomorania. Od kilkunastu lat zawodowo związana z Radiem Gdańsk, w którym przygotowuje audycje o Kaszubach i w języku kaszubskim, a także relacje z wydarzeń kulturalnych i programy społecznie zaangażowane. Pierwsza redaktorka programu Farwë Kaszëb w TVP Gdańsk. Stypendystka Funduszu im. Izabelli Trojanowskiej dla młodych dziennikarzy, w 2019 r. nagrodzona Bursztynowym Mikrofonem Radia Gdańsk. Czynnie i biernie zafascynowana teatrem – jest członkinią Teatru Zymk.

Uczestniczka konferencji literaturoznawczych i językoznawczych skupionych wokół perspektywy regionalnej i kaszuboznawczej. W swoich działaniach naukowych zainteresowana literaturą regionu, perspektywą kobiecą w literaturze a także literackimi przekazami na temat chorób i ich metod leczenia w różnych epokach i kulturach. W ramach pracy doktorskiej zainteresowana twórczością Anny Łajming.

 

Alicja Syta - ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim i teatrologię na Uniwersytecie Gdańskim. Doktorantka w dyscyplinie literaturoznawstwo. Jej praca doktorska dotyczy dzieł literackich J.R.R. Tolkiena i ich adaptacji w grach wideo. Animatorka kultury, organizatorka dwóch edycji Festiwalu Literatury i Teatru BETWEEN/POMIĘDZY w Gdańsku, Sopocie i Gdyni oraz dwóch edycji Festiwalu Teatralnego SCENA WOLNOŚCI w Słupsku, kuratorka wystawy Z filmowej szafy – kostiumy filmowe: Has, Wajda, Polański, Żuławski (Gdynia). Wygłaszała referaty dotyczące życia teatralnego oraz współczesnej kultury cyfrowej na konferencjach w Polsce i zagranicą. Autorka książki Piękne szaleństwo. 15 lat Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku (2019) i artykułów w pracach zbiorowych.

 

Sebastian Szmyjda - absolwent studiów licencjackich i magisterskich na kierunku biologia (spec. biologia medyczna) ukończonych z wyróżnieniem na Akademii Pomorskiej w Słupsku. Zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół fizjologii i patofizjologii człowieka. Uczestnik wielu konferencji naukowych zarówno polskich jak i zagranicznych. Autor i współautor kilkunastu publikacji naukowych. Stypendysta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2016). Tematyka rozprawy doktorskiej powstającej pod kierunkiem p. prof. Halyny Tkachenko związana jest z biomarkerami stresu oksydacyjnego u osób z cukrzycą rożnego typu.

 

Patryk Toczyński - absolwent Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (licencjat) oraz Uniwersytetu Gdańskiego (magisterskie studia uzupełniające) w zakresie Bezpieczeństwa Narodowego. Ukończył również Studia Podyplomowe Gedanistyka na Wydziale Historycznym UG. Zainteresowania naukowo-badawcze: Bezpieczeństwo Narodowe, Historia Bezpieczeństwa, Nowoczesne Technologie dla bezpieczeństwa, Kynologia Służb Mundurowych (w ujęciu współczesnym oraz historycznym).

Opublikował m.in: Psy służbowe w działaniach antyterrorystycznych, [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa”, t. 2: Antyterrorystyczna ochrona państwa, Poznań 2017; Rola służb mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej w kształtowaniu tożsamości kulturowej, [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa, t. 3: Edukacja dla bezpieczeństwa kulturowego, Poznań 2018.

Pasje: Historia Gdańska i Pomorza, Kynologia.

 

Przemysław Mirosław Pazder - absolwent Akademii Pomorskiej w Słupsku, kierunek politologia (2014) oraz historii (2020). Uczestnik kilkudziesięciu konferencji ogólnopolskich i wielu konferencji międzynarodowych. Jego główny obiekt zainteresowań badawczych to Polacy w Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich, a szczególnie ich losy podczas Wielkiego Głodu (1932-1933) na Ukrainie.

 

Pola Pauba - doktorantka reprezentująca dyscyplinę literaturoznawczą. Swoje zainteresowania koncentruje na literaturze i kulturze staropolskiej oraz filiacjach literatury dawnej z retoryką, muzyką i homiletyką.

Uczestniczka ogólnopolskich konferencji naukowych. Wyniki badań publikuje w czasopismach i wieloautorskich monografiach. Jest autorką studiów: Poeci i pisarze w „Rocznikach, czyli kronikach sławnego Królestwa Polskiego“ Jana Długosza. Rekonesans oraz Długosz – pisarz i erudyta, [w:] E fructu arbor cognoscitur... W sześćsetną rocznicę urodzin Jana Długosza, t. II, Ludzie i zdarzenia, red. K. Krawiec-Złotkowska i ks. T. Ceynowa, Słupsk-Koszalin 2019; Piotra Skargi myślenie o katolikach i heretykach, [w:] 500-lecie reformacji. Historia i perspektywy, t. III, Ludzie i zdarzenia, red. K. Krawiec-Złotkowska i P. Pauba, Słupsk-Koszalin 2020.

Hobby – pisanie ikon.

 

Paulina Piskuła – absolwentka studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku biologia (spec. medyczna) ukończonych z wyróżnieniem na Akademii Pomorskiej w Słupsku. Główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół mikrozanieczyszczeń środowiska wodnego. Współautorka kilku publikacji popularnonaukowych oraz czynna uczestniczka dwóch konferencji naukowych, w tym jednej międzynarodowej. Rozprawa doktorska dotyczy problematyki występowania mikroplastików w organizmach wodnych. Badania będące podstawą rozprawy doktorskiej realizuje się we współpracy z wiodącym zakładem przetwórstwa rybnego.

Znajdziesz nas tutaj