Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Kształcenie

Studenci

Monitorowanie losów absolwentów

Monitorowanie losów absolwentów przez AP w Słupsku prowadzi się w celu:

-  dostosowania programu studiów do potrzeb rynku pracy,

- monitorowania zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy,

- podejmowania działań dotyczących zmian w ofercie edukacyjnej Uczelni.

Badanie losów zawodowych absolwentów AP prowadzi Akademickie Biuro Karier.

 

Procedura:

Uchwała nr R.000.5.18 Senatu AP w Słupsku z dnia 24.01.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr R.000.4.16 z 27 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Procedury Badania Losów Zawodowych Absolwentów.

 

Raporty:

2020-2022

 

Monitoring ELA

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych

Znajdziesz nas tutaj