Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Nauka

Studenci

Konferencje w AP

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: "Współczesny człowiek wobec wyzwań i zagrożeń w  cyberprzestrzeni”  Społeczeństwo – organizacja – gospodarka cyfrowa

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: "Współczesny człowiek wobec wyzwań i zagrożeń w  cyberprzestrzeni”  Społeczeństwo – organizacja – gospodarka cyfrowa

W dniach 10-12 maja 2023 r., odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: "Współczesny człowiek wobec wyzwań i zagrożeń w  cyberprzestrzeni” na temat: „Społeczeństwo – organizacja – gospodarka” 

Więcej
29.05.2023
V Jubileuszowe Międzynarodowe Seminarium Naukowe “Czytanie Abaja: dzieje i perspektywy kultury Kazachstanu w przestrzeni euroazjatyckiej”

V Jubileuszowe Międzynarodowe Seminarium Naukowe “Czytanie Abaja: dzieje i perspektywy kultury Kazachstanu w przestrzeni euroazjatyckiej”

Centrum Kultury i Nauki Kazachskiej im. Abaja przy Katedrze Neofilologii AP ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w V Jubileuszowym Międzynarodowym Seminarium Naukowym “Czytanie Abaja: dzieje i perspektywy kultury Kazachstanu w przestrzeni euroazjatyckiej”, poświęconym 95. rocznicy powstania Abai University w Ałmatach oraz 100. rocznicy urodzin pedagoga, uczonego i tłumacza Aleksandra Żowtisa.

Więcej
04.04.2023
Konferencja naukowa- Współczesne wyzwania dla zarządzania w administracji lokalnej

Konferencja naukowa- Współczesne wyzwania dla zarządzania w administracji lokalnej

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej organizowanej przez Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie Współczesne wyzwania dla zarządzania w administracji lokalnej, która odbędzie się 12 maja 2023 roku w formie stacjonarnej.

Więcej
14.03.2023
Konferencja Naukowa pt.: Sprawy dyscyplinarne nauczycieli akademickich - problemy i wyzwania prawno – ekonomiczne.

Konferencja Naukowa pt.: Sprawy dyscyplinarne nauczycieli akademickich - problemy i wyzwania prawno – ekonomiczne.

Konferencja jest organizowana przez Instytut Ekonomii i Finansów oraz Katedrę Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w partnerstwie z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Krakowie. Konferencja odbędzie się w dniu 1 czerwca 2023 r. w formie zdalnej i jest dofinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki Program: Doskonała Nauka – umowa nr DNK/SP/549616/2022.   

Więcej
08.03.2023
X Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych „Critical Qualitative Inquiry for Better World”

X Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych „Critical Qualitative Inquiry for Better World”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Więcej
11.01.2023
Międzykulturowa Konferencja Pedagogiki Sztuki „Edukacja przez sztukę dla pokoju”

Międzykulturowa Konferencja Pedagogiki Sztuki „Edukacja przez sztukę dla pokoju”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Więcej
10.01.2023

Znajdziesz nas tutaj