Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Pracownicy

Studenci

Druga edycja programu Profesura NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza drugą edycję programu Profesura NAWA. Do zdobycia jest niemal 20 mln zł. 

Celem programu Profesura NAWA jest wspieranie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, prowadzonej przez polskie jednostki akademickie i naukowe. Będą one mogły otrzymać dofinansowanie na realizację projektu odpowiadającego na wyzwania cywilizacyjne, o dużym znaczeniu w skali globalnej.

W ramach programu możliwe będzie zatrudnienie na okres 36-48 miesięcy naukowców o wybitnym dorobku międzynarodowym, pochodzących z różnych krajów na świecie oraz stworzenie przez nich grupy projektowej. Wizytujący naukowcy powinni w znaczący sposób rozwinąć badania naukowe o przełomowym charakterze oraz aktywnie aplikować o prestiżowe granty badawcze.

Wnioski w programie przyjmowane są od 23 lutego do 23 maja 2022 r.. 

Projekty w ramach programu mają rozpocząć się w terminach: nie wcześniej niż 1 lutego 2023 r.  i nie później niż 1 października 2023 r.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/profesura-goscinna-nawa

Znajdziesz nas tutaj