Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Pracownicy

Studenci
Staż dydaktyczny w USA

Staż dydaktyczny w USA

Staż dydaktyczny pracowników Akademii Pomorskiej w Stanach Zjednoczonych

W terminie od 21.03.22 do 22.04.22 w ramach projektu pt. „Akademia Pomorska 5 plus - rozwój dla jakości!”  dr n. med. Kazimiera Hebel, dr n. o zdr. Katarzyna Lewandowska oraz mgr Aleksandra Steliga z Instytutu Nauk o Zdrowiu odbyły staż dydaktyczny w Virginia Commonwealth University. Celem wyjazdu było zapoznanie się z formami prowadzenia kształcenia na kierunkach medycznych z wykorzystaniem technik symulacji. Staż dydaktyczny odbył się na zaproszenie Profesora Michaela Czekajlo. Pierwsza część stażu miała miejsce w Virginia Commowealth University (VCU) w Richmond w stanie Virginia. Wykładowcy rozpoczęli wizytę od College of Health Professions, Department of Nurse Aesthesia, który jest miejscem profesjonalnego kształcenia Certified Registered Nurse Anesthetist-praktyków pielęgniarstwa anestezjologicznego. Pod okiem Mika Kammermana stażystki zostały zapoznane ze specyfiką tworzenia scenariuszy oraz technicznych aspektów przygotowania środowiska symulacji.

Brały udział, jako nauczyciele współprowadzący, w zajęciach dla studentów kierunku fizjoterapii. Ćwiczenia poruszały tematykę badania fizykalnego.

Kolejnym miejscem praktyki była School of Nursing, gdzie umożliwiono obserwację zajęć symulowanych na kierunku pielęgniarstwo. Dzięki współpracy z Panią Nancy Husson, stażystki miały możliwość zapoznać się z Debriefing for Meaningful Learning (DML).

Ważnym doświadczeniem stała się możliwość obserwacji procesu adaptacji do zawodu pielęgniarki w czasie dyżurów szpitalnych w VCU Pauley Heart Center.

Następnym ośrodkiem był Veterans Affairs Ruchmond Health Care. Szpital posiada wewnątrzszpitalne centrum symulacji, w którym odbywają się zajęcia dla kadry medycznej. Wizytującym umożliwiono czynne uczestnictwo w zajęciach podczas ćwiczeń „CODE BLUE” dla pracowników oddziałów klinicznych.  

Wyjątkową możliwością w trakcie obywania stażu było współtworzenie w dniach 8-9.04.22 Konferencji American Medical Student Association w Waszyngtonie. Jako członkowie zespołu konferencyjnego wykładowczynie prowadziły warsztaty praktyczne dla studentów kierunku lekarskiego.

W ramach wizyty stażowej nawiązana została współpraca także z innymi instytucjami takimi jak: American Medical Student Association oraz WISER Institute of the University of Pittsburgh. 

Miesiąc spędzony w Stanach Zjednoczonych dał możliwość przyjrzenia się edukacji na kierunku pielęgniarstwo z perspektyw zarządzania, dydaktyki oraz kształcenia praktycznego.

Znajdziesz nas tutaj