Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Stowarzyszenie Absolwentów i Pracowników

Studenci

Informacje

Celem Stowarzyszenia jest:
•    podtrzymywanie więzi z absolwentami,
•    tworzenie sieci współpracy,
•    wymiana informacji i doświadczeń,
•    budowanie marki Uczelni w regionie.

 

Statut Stowarzyszenia jest dostępny tutaj:

 

Aby stać się członkiem Stowarzyszenia należy złożyć następujące dokumenty:

1.    Deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia można pobrać tutaj:

2.    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną jest do pobrania tutaj:

Konieczny jest odręczny czytelny podpis na dokumentach.

 

Wypełnione druki należy dostarczyć do Biura Karier UP ul. Kozietulskiego 6, pok.83/3 lub skany/zdjęcia wysłać na adres mailowy stowarzyszenie.absolwent@upsl.edu.pl

Znajdziesz nas tutaj