Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Studenci

Kontakt

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku, realizującą program wychowania fizycznego, sportu  i turystyki w uczelni, odpowiedzialną za jego wykonanie oraz realizowanie zajęć dydaktycznych wychowania fizycznego na wszystkich kierunkach studiów. Ponadto realizuje ono inne formy kształcenia dla potrzeb wychowania fizycznego i sportu, jeżeli zarządzenia Ministra Edukacji i Nauki  na to zezwalają, a zatwierdzone są przez Senat Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku

ul. Arciszewskiego 22 A

76-200 Słupsk

 

Kierownik SWFiS UP w Słupsku: mgr Marcin Targański

pokój nr 2a

(59) 840 53 85 wew. 385 

marcin.targanski@upsl.edu.pl

Sekretariat SWFiS UP w Słupsku:  mgr Halina Pilecka

pokój nr 2

(59) 840 53 82 wew. 382 

studiumwf@upsl.edu.pl

Znajdziesz nas tutaj