Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Pracownicy

Studenci

Wzory dokumentów - nauka

Kierownicy zadań badawczych (dysponenci środków przyznanych na badania statutowe), którzy otrzymali Polecenia wykonania zadania badawczego, powinni składać podpis na wszystkich dokumentach finansowych (fakturach, zamówieniach publicznych, itp.). Istotne jest, aby podpisy dysponentów znajdowały się w szczególności na drukach delegacji obok pieczątki i podpisu dyrektora danej jednostki naukowo-dydaktycznej.

Biuro ds. Nauki informuje, że na rachunkach księgowych i delegacjach powinien znajdować się zawsze numer zadania badawczego, a także informacja, do jakiej wysokości delegowany pracownik może wykorzystać środki przyznane na delegację, realizując określone zadanie badawcze.

Dofinansowanie wyjazdu ze środków Prorektora ds. Nauki

Osoby, które chcą ubiegać się o dofinansowanie wyjazdu ze środków Prorektora ds. Nauki UP proszone są o napisanie prośby na wzór dokumentu: "Prośba o dofinansowanie wyjazdu- wzór"

Delegacje krajowe

Rejestracją i rozliczaniem delegacji krajowych pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych  zajmują się poszczególne jednostki dydaktyczne.

Pliki do pobrania:

Umowę na używanie samochodu służbowego zawieramy na cały rok kalendarzowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image alt text

Pliki do pobrania: 

Rozporządzenie w sprawie należności z tytułu podróży służbowej 29.I.2013 r.

Znajdziesz nas tutaj