Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Zintegrowany Program Uczelni

Studenci

O projekcie

 

Tytuł projektu:

 ,,Zintegrowany Program Uczelni- jakość dla rozwoju!‘’ 

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

 

Okres realizacji projektu: 01.03.2019 r.  – 28.02.2023 r. 
Łączna wartość projektu: 4 442 659,30 zł 
W tym:

  • wysokość dofinansowania: 4 308 766,30 zł 
  • wkład własny Akademii Pomorskiej 133 893 zł 

Akademia Pomorska otrzymała dofinansowanie  na realizację działań poprawiających funkcjonowanie i jakość kształcenia Uczelni w ramach Zintegrowanych Programów Uczelni. 

Projekt obejmuje zintegrowane przedsięwzięcia stanowiące odpowiedź na zmieniające się potrzeby rynku pracy , pracodawców i  przyszłych studentów .

 Zakres merytoryczny projektu zawiera:

  1. modyfikację programów kształcenia na 9 specjalnościach, w tym w systemie blended-learning (tj. obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne, militarne, międzynarodowe, zarządzenie bezpieczeństwem w portach lotniczych, zabezpieczenie logistyczne portów lotniczych, zarządzanie w sektorze usług gastronomicznych i hotelarskich i programowianie)
  2. podniesienie kompetencji i kwalifikacji studentów Uczelni z zakresu kompetencji : zawodowych, komunikacyjnych, informatycznych i analitycznych.
  3. podniesienie kwalifikacji nauczycieli akademickich celem realizacji kształcenia e-learningowego,
  4. wdrożenie systemu dziakanatowo- dydaktycznego oraz systemu do głosowania.

Realizacja projektu umożliwi doposażenie uczelni w nowoczesny sprzęt informatyczny  co przyczyni się do wdrożenia nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie uczelnią. 

Projekt składa się z 10 zadań w tym trzech dotyczących programów kształcenia, czterech dotyczących podmienienia kompetencji i kwalifikacji zarówno kadry dydaktycznej, administracyjnej oraz studentów. 

Ostatnie trzy zadania dotyczą działań modernizacyjnych na Uczelni i poprawy jej funkcjonowania w szczególności w aspekcie zarządzania całym tokiem studiów oraz planowania i rozliczania dydaktyki.

Znajdziesz nas tutaj