Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Zintegrowany Program Uczelni

Studenci

Podniesienie kompetencji studentów

Zadanie 5
Szkoła Kompetencji - podnoszenie kompetencji studentów Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego

I.               Dwudniowe warsztaty z zakresy kompetencji miękkich i przedsiębiorczości

W dniach: 10-11.05. 2022 r.,  24-25.05. 2022 r.,  odbyły się dwudniowe warsztaty z zakresy kompetencji miękkich i przedsiębiorczości dla studentów_tek kierunku Bezpieczeństwo Narodowe.

Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia tj:

- praca w grupie, radzenie sobie ze stresem,

- produktywność osobista i zespołowa,

- komunikacja branży IT,

- umiejętność zakładania własnej firmy i tworzenie startup-ów,

- procedura rejestracji działalności gospodarczej,

-  profil zaufany/podpis elektroniczny,

- nowoczesny marketing i promocja firmy,

- strategie komunikacji produktu i marki,

- segmenty klientów.

 

II.              Wyjazd studyjny

19-20 maja 2022 r. dla 30 studentów_tek  kierunku Bezpieczeństwo Narodowe zorganizowano wyjazd studyjny do Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego w Warszawie.
W ramach wizyty zorganizowano również wykład w Collegium Civitas, prelegent p. Andrzej Mroczek – antyterrorysta oraz spotkanie z generałem Bogusławem Packiem w Pałacu Kultury i Nauki.

 

Zadanie 6
Szkoła Przedsiębiorczości - podnoszenie kompetencji studentów Katedry Zarządzania i Administracji

I.               Dwudniowe szkolenie z edukacji społeczno – finansowej

W dniach 26 - 27.10.2021 r. 30 studentów_tek kierunku Zarządzanie uczestniczyło w wyjazdowym szkoleniu z zakresu edukacji społeczno - finansowej.

Tematyka warsztatów zawierała aspekty z zakresu, tj.:

-  zrozumienie i odkrywanie siebie,
- zasady współpracy w grupie,

- budowanie zespołu,

- cechy dobrego i złego lidera,

- przepływy gotówkowe,

- oszczędzanie i wydawanie,

- sezonowość wydatków.

 

 

II.              Wyjazd studyjny

Dla 30 studentów_tek kierunku zarządzania, w dniach 9-10.05.2022 r. zorganizowano wyjazd studyjny do fabryki Toyota w Wałbrzychu. Studenci_tki pogłębili swoja wiedze z zakresu zarządzania.

 

 

Zadanie 7

Szkoła Kwalifikacji - podnoszenie kompetencji studentów Instytutu Matematyki

I.               Dwudniowe warsztaty z zakresy kompetencji miękkich i przedsiębiorczości

Studneci_tki kierunku informatyka oraz kierunku edukacja techniczno – informatyczna uczestniczyli w dwudniowych warsztatach  z zakresy kompetencji miękkich i przedsiębiorczości. Szkolenie zostało przeprowadzone w terminie 24-25.05. br. w Sarbinowie. W ramach warsztatów studenci_tki mieli zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie oraz dojazd. Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia tj: praca w grupie, radzenie sobie ze stresem, produktywność osobista i zespołowa, komunikacja branży IT, umiejętność zakładania własnej firmy i tworzenie startup-ów; procedura rejestracji działalności gospodarczej; profil zaufany/podpis elektroniczny, nowoczesny marketing i promocja firmy; strategie komunikacji produktu i marki, segmenty klientów.

 

II.              Wyjazd studyjny

Wyjazd studyjny został zorganizowany 2 czerwca 2022 r.  do firmy Global Logic w Koszalinie.  Studenci/tki informatyki oraz edukacji techniczno – informatycznej mieli możliwość poznania warsztatu pracy wykwalifikowanych specjalistów z branży IT oraz zapoznania się z nowymi technologiami w projektowaniu i tworzeniu innowacyjnych rozwiązań.
Jednodniowy wyjazd do Koszalina zorganizowano dla 15 studentów/tek.

 

III.      Certyfikowane szkolenie Java SE 8 Programmer II

Studneci_tki ( 12 osób) kierunku informatyka oraz kierunku edukacja techniczno – informatyczna

uczestniczyli w dniach 13 – 16.2022 roku w certyfikowanym szkoleniu Java SE 8 Programmer II.

Szkolenie obejmowało 28 godzin praktycznych z zakresu programowania w języku Java.Tematyka szkolenia :

- budowa klas w Javie,

- zaawansowane aspekty budowy klas w Javie,

- kolekcje i typy generyczne,

- Interfejsy funkcyjne wyrażeń lambda,

- Java Stream API,

- wyjątki i asercje,

- API dot. daty/czasu w Javie SE 8,

- podstawy Java IO,

- plikowe I/O w Javie (NIO.2),

- wielowątkowość,

- tworzenie aplikacji bazodanowych z wykorzystaniem JDBC,

- lokalizacja.

Szkolenie umożliwi studentom_tkom nabycie wiedzy  i umiejętności koniecznych do sprawnego programowania w języku Java oraz przystąpienia do egzaminów.

Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały dydaktyczne oraz został im zapewniony catering.

 

Materiały dydaktyczne:

https://drive.google.com/drive/folders/19Z5GRFgN7GVkz8UNk6HKQRHpdzrnPdfH?usp=sharing

Znajdziesz nas tutaj