Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Zintegrowany Program Uczelni

Studenci

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy i pracodawców Akademia Pomorska w Słupsku zmodyfikuje programy kształcenia Informatyka - specjalność programowanie poprzez wprowadzenie nowych, specjalistycznych treści programowych.  

Studenci wybierając zmodyfikowaną specjalność nabędą innowacyjne kompetencje i umiejętności niezbędne na rynku pracy.

Wybór ekspertów/praktyków zewnętrznych

27 czerwca br w wyniku postępowania prowadzonego w trybie sondażu rynkowego zgodnie z „Instrukcja Udzielania Zamówień Publicznych w Akademii Pomorskiej w Słupsku” na usługę modyfikacji programu kształcenia dla kierunku Informatyka – specjalność „programowanie” wybrano dwóch ekspertów zewnętrznych/praktyków.

Wybrani eksperci/praktycy posiadają  minimum 24 miesięczne zaangażowanie zawodowe w branży IT i zajmują się w pracy zawodowej zakresem ze wskazanego obszaru.

Będą oni wraz z kadrą dydaktyczną Instytutu Matematyki pracować nad modyfikację specjalności programowanie w oparciu o funkcjonujący model bazujący na kształceniu praktycznym we współpracy z pracodawcami.

 

 
 

Znajdziesz nas tutaj