Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Ukraina

Studenci

Kurs zdalny języka polskiego jako obcego dla obywateli Ukrainy przygotowujący do podjęcia studiów w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Link do rejestracji: REJESTRACJA ZAKOŃCZONA.

 

I Grupa: 27.06-08.07.2022 A1/A1+

II Grupa: 04.07-15.07.2022 A2/A2+

 

SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA ZAJĘĆ:

Nauka języka polskiego:

Komunikacja: codzienne sytuacje komunikacyjne oraz trening językowy wspierający studentów rozpoczynających naukę w Akademii Pomorskiej

Gramatyka: podstawowe zagadnienia gramatyczne przewidziane dla poziomu językowego A1/A2

Kompetencja kulturowa: podstawowa wiedza o Polsce z elementami kultury i historii Polski

Akademia Pomorska: ważne informacje dla przyszłych studentów Uczelni: praktyczne informacje dla obcokrajowców mieszkających w Polsce, prezentacja Akademii Pomorskiej, strony internetowej Uczelni, kampusu, możliwości dodatkowego rozwoju

Słupsk i region słupski: podstawowe informacje o Słupsku i regionie słupskim, atrakcje turystyczne

 

ZAPRASZAMY 

 

 

Онлайн-курс польської мови як іноземної для громадян України

пропонується до вивчення у Поморській академії в Слупську

 

 

I група: 27.06-08.07.2022 A1/A1+

ІІ група: 04.07-15.07.2022 A2/A2+

 

ДЕТАЛЬНИЙ ЗМІСТ ЗАНЯТЬ:

Вивчення польської мови:

Спілкування: повсякденні ситуації спілкування та мовне навчання для підтримки студентів, які починають навчання в Поморській академії

Граматика: базова граматика для рівня мови A1/A2

Культурна компетентність: базові знання Польщі з елементами польської культури та історії

Поморська академія: важлива інформація для майбутніх студентів університету: практична інформація для іноземців, які проживають в Польщі, презентація Поморського університету, сайт університету, кампус, можливості для додаткового розвитку

Слупськ і Слупська область: основна інформація про Слупськ і Слупський край, туристичні пам'ятки

Znajdziesz nas tutaj