Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Ukraina

Studenci

Pomoc z Instytutu Prawa i Administracji/Довідка від Інституту права та адміністрації

Instytut Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku oferuje Wam darmowe porady prawne:

 

Dyżury:

- dr Paweł Kardasz:

9.03 - 13:00-15:00

16.03 - 13:00-15:00;

23.03 - 13:00-15:00

30.03 - 13:00-15:00;

6.04 - 13:00-15:00

13.04 - 13:00-15:00;

27.04 - 13:00-15:00;

4.05 - 13:00-15:00

11.05 - 13:00-15:00;

18.05 - 13:00-15:00

25.05 - 13:00-15:00;

1.06 - 13:00-15:00

8.06 - 12:10-14:10; 

15.06 - 12:10-14:10

Miejsce: ul. Arciszewskiego 22a, Zakład Prawa, pokój nr 63

Kontakt:  507 041 837  pawel.kardasz@apsl.edu.pl

 

- dr Marcin Czechowski

piątki w godzinach 13:30-14.30 (od 11 marca) 

Miejsce: ul. Arciszewskiego 22a, Zakład Administracji, pokój nr 38

wtorki 9:00-10:00 (do 15 marca), a następnie wtorki 11:30-12:30,  

Miejsce: ul. Bohaterów Westerplatte 64, sala nr 106

Kontakt: 668 170 928 marcin.czechowski@apsl.edu.pl

 

- mgr Piotr Skorek

czwartki w godzinach 8:30 -9:00 oraz 13:00 - 14:30

Miejsce: ul. Arciszewskiego 22a, Zakład Administracji, pokój nr 38

Kontakt: 691 751 224 piotr.skorek@apsl.edu.pl

 

- dr Paulina Walorska

środy (9.03, 23.03, 06.04, 27.04, 04.05, 18.05 ) w godzinach 11:15 - 12:15.

Miejsce: ul. Arciszewskiego 22a, Zakład Administracji, pokój nr 38

Kontakt: paulina.walorska@apsl.edu.pl

 

- mgr Paweł Jurczyński

środy 9:40-11:40

Miejsce: ul. Arciszewskiego 22a, Zakład Administracji, pokój nr 38

Kontakt: 534 089 846 pawel.jurczynski@apsl.edu.pl

 

Інститут права та управління Померанської академії в Слупську пропонує Вам безкоштовну юридичну консультацію:

Час виклику:

- Доктор Павел Кардаш:

9.03 - 13:00-15:00

16.03 - 13:00-15:00;

23.03 - 13:00-15:00

30.03 - 13:00-15:00;

6.04 - 13:00-15:00

13.04 - 13:00-15:00;

27.04 - 13:00-15:00;

4.05 - 13:00-15:00

11.05 - 13:00-15:00;

18.05 - 13:00-15:00

25.05 - 13:00-15:00;

1.06 - 13:00-15:00

8.06 - 12:10-14:10; 

15.06 - 12:10-14:10

 

Місце проведення: Аршишевського 22а, кафедра права, кімната No 63

Контактна особа: 507 041 837 pawel.kardasz@apsl.edu.pl

 

- Доктор Марчін Чеховський

П'ятниця з 13:30 до 14.30 (з 11 березня) 

Місце проведення: Аршишевського 22а, кафедра управління, кімната No 38

Вівторки 9:00-10:00 (до 15 березня), а потім по вівторках з 11:30 до 12:30,  

Місце проведення: Богатерув Вестерплатте 64, кімната No 106

Контактна особа: 668 170 928 marcin.czechowski@apsl.edu.pl

 

- Петро Скорек, М.А.

Щочетверга з 8:30 до 9:00 та з 13:00 до 14:30

Місце проведення: Аршишевського 22а, кафедра управління, кімната No 38

Контактна особа: 691 751 224 piotr.skorek@apsl.edu.pl

 

- Доктор Пауліна Вальорська

Середа (9.03, 23.03, 06.04, 27.04, 04.05, 18.05) з 11:15 до 12:15.

Місце проведення: Аршишевського 22а, кафедра управління, кімната No 38

Контактна особа: paulina.walorska@apsl.edu.pl

 

- Павел Юрчинський, М.А.

Середа 9:40-11:40

Місце проведення: Аршишевського 22а, кафедра управління, кімната No 38

Контактна особа: 534 089 846 pawel.jurczynski@apsl.edu.pl

Znajdziesz nas tutaj